Bokarkivet

Om kriget kommer

Utgivning:
2014, 288 sidor, 4-färg och rikligt illustrerad med både arkiv- och nytagna bilder, boken innehåller även kartor och andra illustrationer.
ISBN:
978-91-86691-79-0
Kort beskrivning:

”Aldrig tidigare har det presenterats en så tydlig bild av hur man tänkte skydda Storstockholm i händelse av ett kärnvapenkrig. Boken visar den detaljerade planeringen och de omfattande förberedelser som gjordes och bygger till stor del på hemligstämplat material.” Under det kalla krigets årtionden levde mänskligheten med hotet om det totala kärnvapenkriget. I Sverige byggdes […]


Konfessionell krigsmakt

Utgivning:
2014, inbunden 256 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-06-3
Kort beskrivning:

Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende. Deras främsta uppgift var att predika – när omständigheterna tillät upp till tre gånger […]


Kult, konst eller myt?

Utgivning:
2013, 124 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-05-6
Kort beskrivning:

Richard Wagner (1813–1883) var en av 1800-talets centrala kulturpersonligheter. Som dirigent, tonsättare och omskapare av musikdramatiken tillhör han den västerländska musikhistoriens mest inflytelserika gestalter. Utöver detta rörde han sig också mitt i 1800-talets omvälvande politiska, rasistiska och nationella strömningar, strömningar som skulle färga det moderna Europas framväxt in i vår tid. Musikdramatiken, skriftställarskapet och den […]


Flicktion

Utgivning:
2013, 328 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-03-2
Kort beskrivning:

Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flickforskningsnätverken Tyttötutkimusverkosto i Finland och FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies i Sverige. Antologin handlar om hur flickan har gestaltats, tar plats inom litteraturen och konsten på skilda platser, i olika tider och inom ett flertal olika konstnärliga genrer. Antologin handlar […]


Den vackra och erkända patriarchalismen

Utgivning:
Hösten 2013
ISBN:
978-91-87439-04-9
Kort beskrivning:

Den vackra och erkända patriarchalismen ger en bild av prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under senare delen av 1800-talet. Här diskuteras frågan om kristen manlighet i relation till den lundensiska högkyrklighetens försvar av den samhälleliga och kyrkliga enhetskultur som successivt börjat luckras upp. Till lundahögkyrkligheten hörde ledande kyrkomän som Ebbe Gustaf Bring, Anton […]


Platsens mänskliga berättelser

Utgivning:
2013, 136 sidor, illustrerad, färg, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-01-8
Kort beskrivning:

Människor har sedan urminnes tider konstruerat olika platser och byggnader för olika syften. Användningsområden, bruksvärdet och de människor som bebott dessa platser har dock förändrats över tid. Socioekonomiska och politiska förändringar har omformat dessa platsers och byggnaders sociala sammanhang och människornas relationer till och berättelser om dem. En byggnad, en väg eller en mur kan […]


Vita rockar och bruna skjortor

Utgivning:
2013, 320 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-00-1
Kort beskrivning:

Protesterna mot att ge en handfull judiska läkarflyktingar arbete i Sverige gick som löpeld genom de svenska universitetsstäderna vintern 1939. Det var en av de mest framgångsrika opinionsyttringarna som svenska nazister lyckades uppbåda. Vita rockar och bruna skjortor är berättelsen om nazimedicinens framväxt, flyktingarna som fördrevs, mottagande av dem som lyckades nå Sverige. Den medicinska […]


Kris och kultur

Utgivning:
2013, danskt band, 208 sidor
ISBN:
978-91-87199-09-7
Kort beskrivning:

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan upplevas som om vi idag befann oss mitt i krisernas tid. Det […]


En osynlig företagshistoria

Utgivning:
2012, inbunden, 315 sidor,
ISBN:
9789187199080
Kort beskrivning:

Idag diskuteras ofta kvinnliga företagsledare och kvinnors representation i företagsstyrelser. Men det finns också en annan grupp kvinnor som under lång tid har stått i skymundan. Denna bok behandlar ett antal direktörsfruar i svenskt näringsliv under 1900-talets första hälft. Livet som direktörshustru präglades ofta av makens verksamhet. Hon förväntades ta emot affärspartners i hemmet, agera […]


Människans kunskap och kunskapen om människan

Utgivning:
2012, inbunden, 162 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87199-10-3
Kort beskrivning:

Det evigt mänskliga – finns det något sådant? Eller är människan alltid en produkt av sin samtid? Den som studerar historia stöter snart på dessa frågor. I denna bok – med 14 fristående kapitel – skriver humanister och naturvetare om människans villkor i en föränderlig värld, och om hur kunskapen om människan kan för medlas. […]