Bokarkivet

Flicktion

Utgivning:
2013, 328 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-03-2
Kort beskrivning:

Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flickforskningsnätverken Tyttötutkimusverkosto i Finland och FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies i Sverige. Antologin handlar om hur flickan har gestaltats, tar plats inom litteraturen och konsten på skilda platser, i olika tider och inom ett flertal olika konstnärliga genrer. Antologin handlar […]


Den vackra och erkända patriarchalismen

Utgivning:
Hösten 2013
ISBN:
978-91-87439-04-9
Kort beskrivning:

Den vackra och erkända patriarchalismen ger en bild av prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under senare delen av 1800-talet. Här diskuteras frågan om kristen manlighet i relation till den lundensiska högkyrklighetens försvar av den samhälleliga och kyrkliga enhetskultur som successivt börjat luckras upp. Till lundahögkyrkligheten hörde ledande kyrkomän som Ebbe Gustaf Bring, Anton […]


Platsens mänskliga berättelser

Utgivning:
2013, 136 sidor, illustrerad, färg, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-01-8
Kort beskrivning:

Människor har sedan urminnes tider konstruerat olika platser och byggnader för olika syften. Användningsområden, bruksvärdet och de människor som bebott dessa platser har dock förändrats över tid. Socioekonomiska och politiska förändringar har omformat dessa platsers och byggnaders sociala sammanhang och människornas relationer till och berättelser om dem. En byggnad, en väg eller en mur kan […]


Vita rockar och bruna skjortor

Utgivning:
2013, 320 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-00-1
Kort beskrivning:

Protesterna mot att ge en handfull judiska läkarflyktingar arbete i Sverige gick som löpeld genom de svenska universitetsstäderna vintern 1939. Det var en av de mest framgångsrika opinionsyttringarna som svenska nazister lyckades uppbåda. Vita rockar och bruna skjortor är berättelsen om nazimedicinens framväxt, flyktingarna som fördrevs, mottagande av dem som lyckades nå Sverige. Den medicinska […]


Kris och kultur

Utgivning:
2013, danskt band, 208 sidor
ISBN:
978-91-87199-09-7
Kort beskrivning:

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan upplevas som om vi idag befann oss mitt i krisernas tid. Det […]


En osynlig företagshistoria

Utgivning:
2012, inbunden, 315 sidor,
ISBN:
9789187199080
Kort beskrivning:

Idag diskuteras ofta kvinnliga företagsledare och kvinnors representation i företagsstyrelser. Men det finns också en annan grupp kvinnor som under lång tid har stått i skymundan. Denna bok behandlar ett antal direktörsfruar i svenskt näringsliv under 1900-talets första hälft. Livet som direktörshustru präglades ofta av makens verksamhet. Hon förväntades ta emot affärspartners i hemmet, agera […]


Människans kunskap och kunskapen om människan

Utgivning:
2012, inbunden, 162 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87199-10-3
Kort beskrivning:

Det evigt mänskliga – finns det något sådant? Eller är människan alltid en produkt av sin samtid? Den som studerar historia stöter snart på dessa frågor. I denna bok – med 14 fristående kapitel – skriver humanister och naturvetare om människans villkor i en föränderlig värld, och om hur kunskapen om människan kan för medlas. […]


Hallonlandet

Utgivning:
2014, inbunden 214 sidor, illustrerad, färg, tid utg, 2012.
ISBN:
978-91-87199-05-9
Kort beskrivning:

Tycker du om att läsa om trädgårdsodling och se vackra bilder? Drömma om en fin trädgård? Eller är du nyfiken i största allmänhet? Här får du följa med på en kulturhistorisk vandring i trädgårdsodlandets spår. Jag visar hur man tänkt och gjort i hallonlandet, men också hur trädgårdsodlingen förändrats övergripande och vilka som varit pådrivarna […]


Scandia

Utgivning:
2012
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta nummer av Scandia innehåller artiklar om samspelet mellan medierna och motorflyget under tidigt 1900-tal, om framväxten av modern barnpsykiatri i Sverige, om det rådande läget för genushistoria vid några danska universitet och om om berättelser om seuellt våld i massakern på armenier 1915-1916. Utöver artiklarna ryms även en tecknad betraktelse över historikertillvaron och en […]