Senaste böcker

Nyheter

”I främmande hamn” får ännu en strålande recension

”Det här är en bok som passar alla som är intresserade av Sveriges maritima historia och konsulatens specifika roll i den. Det är lätt att ryckas med i de olika berättelserna som återges och i flera fall är det också möjligt att komma de individer som beskrivs – allt från sjömän till konsuler – nära.” […]


Uppskattande ord i RIG

Om ”Rättegångsgudtjänsten i Sverige”. ”Författarens språk är lättillgängligt. Framställningen är pedagogisk […] systematiskt genomförd [och] bör intressera en kyrkohistoriskt, liturgihistoriskt och rättshistoriskt inriktad läsekrets”.


Positiva reaktioner i Finland

Ännu en lysande recension av ”Sjövägen till Sverige”, denna gång i Historisk tidskrift för Finland.


Julklappstips i tidningen ”Företagshistoria”

”En mycket spännande läseresa och nödvändig för att förstå hur institutioner och privata företag kunde samverka när industrialiseringen tog fart” skriver tidningen om Krona eller klave.
Boksläpp på förlaget

I november släpptes Det andra uppdraget med stor uppslutning, tipsrunda, workshop och massor av god mat och dryck.


Internationellt uppmärksammad

Fantastisk recension av ”I främmande hamn” i tidskriften ”International Journal of Maritime history”, nr 3 2016. ”This book is recommended to all who study Sweden’s maritime position over the last three centuries and the networks of consuls, entrepreneurs and sailors that have sustained it”.