Bokarkivet

Simrishamn 900 år

Utgivning:
2022, inbunden, rikligt illustrerad med kartor, foton och dokument i färg, ca 250 sidor
ISBN:
978-91-87439-77-3
Kort beskrivning:

SIMRISHAMN – den fantastiska småstaden på Österlen – får nu ytterligare en presentation i denna andra del i trilogin. Även detta band blir en tidsresa i stadens 900-åriga historia, från stenålderns strand, via fiske, mat och mycket annat, fram till filmvisningar och musikaler på Grand. Här kommer många av stadens egna invånare till tals genom intervjuer, […]


Scandia

Utgivning:
Årgång 2022, band 88, häfte 2
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta Scandia-nummer är ett temanummer om levd religion och innehåller fler artiklar än vanligt. Religiösa föreställningar och praktiker har under merparten av mänsklighetens historia varit bland de mest grundläggande för hur dåtidens människor förstod och interagerade med sin omvärld.  I Miia Kuhas bidrag tillämpas begreppet levd religion explicit på religiositeten i Savolax (Finland) under 1600-talet.  Ett […]


Afloat and Aflame

Utgivning:
2022, inbunden, 440 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-78-0
Kort beskrivning:

How can we reach landscapes, lives, and voices from people once living in urban outskirts that today are difficult to access through traditional archaeological excavations and data? Through the method of newspaper archaeology, the study Afloat and Aflame reveals how newspapers from the long 19th century yield insights into social, spatial, material, and discursive urban layers and dynamics. […]


The Cold War through the Lens of Music-Making in the GDR

Utgivning:
2022, inbunden, 256 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-75-9
Kort beskrivning:

In this book, researchers from different disciplines use the case of the German Democratic Republic to show how music was employed to further the state’s cultural and political policies, as well as in infuence its international relations, culture, and politics.The study spans the Cold War, including the GDR’s creation, the great-power struggle for control, the importance […]


Connected Oceans

Utgivning:
2022, inbunden, 344 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-76-6
Kort beskrivning:

This book is a celebration of the illustrious career and the scholarly impact of Professor Leos Müller. Inspired by his work, a truly international group of scholars here present nineteen chapters of original research. This collection represents the tip of an academic iceberg of those inspired by Leos’s passion for the global connections which the […]


MOLNSPANARE

Utgivning:
2022, 260 sidor, inbunden, rikligt illustrerad med unika bilder, färg
ISBN:
978-91-87439-73-5
Kort beskrivning:

Under några augustidagar 1894 samlades världens ledande meteorologiska expertis i Uppsala för att fastställa molnens latinska namn. Den svenska meteorologin stod på höjden av sitt internationella anseende. Under tiden ökade intresset för den folkliga kulturen. Meteorologer och naturvetare gav sig ut på landsbygden för att samla in talesätt om väderleken. Några gick att förklara med fysikens lagar, […]


Scandia

Utgivning:
Årgång 2022, band 88, häfte 1
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Scandias aktuella nummer fokuserar på modern historia. Den första artikeln handlar om 1800-talet. Pelle Oliver Larsen analyserar den offentliga debatt om kvinnors tillgång till universitet i allmänhet och till medicinsk utbildning i synnerhet som ägde rum i Danmark mellan 1851 och 1875.  Vi fortsätter med en artikel om digital historia. Pelle Snickars förklarar i den vad […]


Cajsa Wargs kokkonst

Utgivning:
2022, inbunden, 164 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-74-2
Kort beskrivning:

Anna Christina Warg, mer känd som Cajsa Warg, arbetade som husföreståndarinna, mamsell, i det Klinckowströmska hushållet i Stockholm. Hon utkom med sin kokbok Hjelpreda i Hushållningen För Unga Fruentimber år 1755 på egen bekostnad. Den gavs ut i 14 upplagor och översattes till tre språk, bland dem tyska. Varför blev Wargs kokbok så framgångsrik och än idag är […]


Scandia

Utgivning:
Höst 2021, band 87, häfte 2, ca 180 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Med detta nummer introducerar Scandia sin nya rubrik ”Scandia debatt”. Det första bidraget är en artikel av Denis Sukhino-Khomenko om termen anglosaxisk. Författaren presenterar debatten och placerar den i ett större sammanhang. Som vanligt finns det dessutom tre artiklar som täcker olika tidsepoker. Jonas Liliequist undersöker anspelningar på skandalösa sexuella praktiker och begär som ett […]


Skeppssamhället

Utgivning:
Inbunden, 328 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-71-1
Kort beskrivning:

Hopträngda på ett stort örlogsskepp under 1600-talet kunde det finnas flera hundra människor i många olika befattningar: styrmän, skeppspojkar, amiraler, båtsmän, kaptener, präster, profosser, kockar och soldater. På fartygen fanns en mängd olika sociala grupperingar, yrken, förmågor och åldrar representerade. Ombord befann sig ofta individer från samhällets absoluta elit, såväl som människor från lägre samhällsskikt med […]