Bokarkivet

Att göra hiphop

Utgivning:
2019, 205 sidor, inbunden, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-59-9
Kort beskrivning:

Hiphopmusik blev under 2010-talet en självklar del av svensk populärkultur. Rappare gästade musikprogram och morgonsoffor. Drygt tiotalet böcker gavs ut om svenska rappare och intresset är fortsatt stort. 2018 var hiphop den mest streamade musikgenren i världen på Spotify. Det nya för hiphopen är att den nu har status som en av världens mest populära musikgenrer […]


Girling together

Utgivning:
2019, 116 sidor, inbunden, mjukband, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-58-2
Kort beskrivning:

Flicktematiken och dess potential utelämnas ofta inom både scenkonsten och feministiskt tänkande. I den här boken får du resultatet av ett explorativt och tvärsektionellt feministiskt kunskapssökande om flickan i kulturen. Projektet Girling together – A dialogue föddes ur ett behov för att skapa en kritisk och gestaltande dialog om den unga femininiteten och ur ett intresse för att utmana gränsen mellan scenkonst och […]


En kamp för livet

Utgivning:
2019, inbunden, 400 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-57-5
Kort beskrivning:

En kamp för livet belyser vårdhistorien genom att presentera personer, idéer och olika former av praktik. Där finner man spektakulära framgångar men också djupa konflikter mellan olika vetenskapliga, kulturella, ekonomiska och politiska krafter. Reformister har kämpat mot traditionalister, vitalister mot materialister. Holism har stått mot reduktionism, hälsoperspektiv mot sjukdomsperspektiv, biomedicinskt tänkande mot psykosocialt.  Nedslag görs […]


Rännil blev till flod

Utgivning:
2019, inbunden, illustrerad, 192 sidor
ISBN:
978-91-87439-54-4
Kort beskrivning:

Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller annat sätt influerade av rörelsen. Den här boken sätter strålkastarljuset på vad som hände i universitetsstaden Lund bland kyrkliga och frikyrkliga studenter under ”de röda […]


Naturens rättigheter

Utgivning:
Ny utgåva mars 2020, första upplagan 2019, inbunden, 4-färg, rikligt illustrerad av kända konstnärer och fotografer.
ISBN:
978-91-87439-53-7
Kort beskrivning:

Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse, så kallad ekocid, bli ett […]


Svensk nazism och historiebruk

Utgivning:
maj 2019, inbunden, 328 sidor
ISBN:
978-91-87439-55-1
Kort beskrivning:

Den gängse bilden är att Karlskrona alltsedan 1930-talet varit ett fäste för nazismen i Sverige, och att de nationalsocialistiska idéerna först fick spridning genom officerare i den svenska flottan. Harry R:son Svensson, doktor i historia vid Stockholms universitet, menar att detta inte stämmer och att det är en myt att Karlskrona skulle ha varit ett nazistfäste. Namnkunniga […]


En region i kläm

Utgivning:
Inbunden, 4-färgstryck, illustrerad, 220 sidor, utkommer maj 2019
ISBN:
978-91-87439-52-0
Kort beskrivning:

Boken handlar om Öresundsregionen, belägen mellan Östdanmark och Sydsverige med Öresund som vattendelare. Idag sammanbunden av Öresundsbron. Från ingenting ville regionen bli den bäst integrerade gränsregionen i Regionernas Europa och konkurrera med andra nordeuropeiska regioner om företag, arbetskraft och investeringar. Berättelsens första tråd följer regionens spännande utveckling fram till idag. Vad har lyckats och vad har […]


Scandia

Utgivning:
Höst 2018, band 84, häfte 2, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta nummer innehåller bland annat en artikel av Kristine Dyrmann om den danska salongsvärdinnan Charlotte Schimmelmann och hennes vistelser i Bad Pyrmont under sent 1700-tal. Som adelsdam och gift med en centralt placerad och inflytelserik politiker hade Schimmelmann en given plats i epokens beau monde och kunde agera som mellanhand och rådgivare inom sin tids informella […]


”En allians av något slag”

Utgivning:
December 2018, 496 sidor, inbunden, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-51-3
Kort beskrivning:

I ”En allians av något slag” ger Mikael Hermansson ny kunskap om den sällan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv på det stora, svenska skiftet under 1900-talet – från en tysk kultursfär till en anglosaxisk. Redan vid slutet av 1800-talet visade Church of England ett gryende intresse för Svenska […]


Migration i 1600-talets Sverige

Utgivning:
December 2018, 320 sidor, inbunden, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-50-6
Kort beskrivning:

”Det gamla bondesamhället” framställs ofta som att det var fullständigt orörligt. Som framgår av denna bok är detta en missuppfattning. I själva verket var migration inte bara mycket vanligt förekommande i historiska samhällen, utan också en helt nödvändig beståndsdel i deras sätt att fungera. I boken undersöks migrationens betydelse för det tidiga 1600-talets Sverige. Migrationen studeras i första hand genom Älvsborgs lösens […]