Bokarkivet

Religion and diet in a multi-religious city

Utgivning:
Oktober 2017, 144 sidor, rikligt illustrerad i 4-färg, inbunden
ISBN:
978-91-87439-42-1
Kort beskrivning:

What does religious faith and foodways have in common? That question is asked in this book and it takes us on a journey through history into modern times in Georgia’s capital Tbilisi among the believers of Judaism, Christianity and Islam. The quest for an answer goes through Mircea Eliade’s theory about homo religious and the […]


Samhällets rörelselag

Utgivning:
september 2017, 248 sidor, inbunden
ISBN:
978-91-87439-39-1
Kort beskrivning:

Hur förändras vårt samhälle, vad är förändringarnas ”motor” – och hur studerar man detta på bästa sätt? Den här boken argumenterar för en evolutionär ansats för den samhällsvetenskapliga forskningen, till skillnad från den i Sverige rådande icke-evolutionära ansatsen. Den första tar sin utgångspunkt i Charles Darwins Om arternas ursprung medan den andra låtit sig influeras […]


1689 års katekes av Olaus Swebilius

Utgivning:
Utgiven september 2017, inbunden, 176 sidor
ISBN:
978-91-87439-40-7
Kort beskrivning:

Swebilii katekes från 1689 är ett unikt dokument som Sveriges första riksnormerande katekes. Under mer än 120 år präglade den svenskt kyrkoliv, hem och skola. Katekesen är fylld med gedigen teologisk kunskap, skickligt och vackert återgiven i frågor och svar. Svaren är ibland, med pedagogisk finess, utformade i flera delar. I katekesen återspeglas den normerande kyrkoläran […]


Scandia

Utgivning:
2017:1, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta Scandia-nummer inrymmer några miniteman som förenar en del artiklar, debattinlägg och recensioner. Det första mer uppenbara temat är historiekultur och här inleder vi med Henrik Åström Elmersjös text om historikern Sven Ulric Palme. I ”Historievetenskap och historieundervisning. Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan” analyserar Åström Elmersjö relationen mellan historievetenskap och historieundervisning […]


Båtsmän från Bohuslän

Utgivning:
Maj 2017, inbunden, 304 sidor, färg, rikligt illustrerad
ISBN:
978-91-87439-34-6
Kort beskrivning:

Före värnpliktens införande 1901 organiserades den svenska försvarsmakten enligt det så kallade indelningsverket. Det skapades av Karl XI 1682 och var ett system för att förse krigsmakten med soldater, ryttare, knektar och båtsmän, som försörjdes av de svenska bönderna. Därmed slapp bönderna själva att bli utskrivna som soldater och Sverige fick en slagkraftig armé. Indelningsverket […]


Vem säger vad?

Utgivning:
Utkommer mars 2017, 210 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-36-0
Kort beskrivning:

Kommer Israel och Palestina någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att utgöra en demokratisk, judisk stat kunna möjliggöras samtidigt med palestiniernas strävan efter självbestämmande och nationella ambitioner? I diskussionen om israelers och palestiniers framtid finns det ofta en tendens till låsta positioner och resonemang […]


Svenska sjöofficerare under 1500-talet

Utgivning:
Utkommer januari 2017, inbunden, ca 650 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-33-9
Kort beskrivning:

Den svenska flottan expanderade kraftigt under 1500-talet. De större fartygen kunde ha hundratals personer ombord, från sjöfolk till infanterister och artillerister. Och uppdragen kunde variera från att anfalla eller kapa fientliga fartyg till att skydda svenska handelsintressen, diplomatiska uppdrag eller kungliga frierier.   Mot en fond av 1500-talets makthavare, krig och individuella utmaningar berättar den […]


Sockerkungen

Utgivning:
November 2016, inbunden, 215 sidor, rikligt illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-35-3
Kort beskrivning:

En stormig, kall vinterdag i januari 1881 kom en dansk affärsman till Ystad med ett uppdrag. Tjugo år senare drev han ett av Sveriges största sockerimperium. Detta är den spännande historien om Jacob Lachmanns resa från kaffehandlare i Danmark till sockerkung i Sverige. Om hur Lachmann med hårt arbete och nytänkande byggde upp och utvecklade […]


Det andra uppdraget

Utgivning:
2016, inbunden i danskt band, ca 270 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-32-2
Kort beskrivning:

I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska skol- respektive diskrimineringslagen i praktik. Målet har varit […]


Sjövägen till Sverige

Utgivning:
2016, inbunden 330 sidor, 150x227, inbunden, rikligt illustrerad, färg.
ISBN:
978-91-87439-27-8
Kort beskrivning:

FÖR FÖRSTA GÅNGEN tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig […]