Scandia

Utgivning:
Höst 2021, band 87, häfte 2, ca 180 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Med detta nummer introducerar Scandia sin nya rubrik ”Scandia debatt”. Det första bidraget är en artikel av Denis Sukhino-Khomenko om termen anglosaxisk. Författaren presenterar debatten och placerar den i ett större sammanhang.

Som vanligt finns det dessutom tre artiklar som täcker olika tidsepoker. Jonas Liliequist undersöker anspelningar på skandalösa sexuella praktiker och begär som ett politiskt vapen i en studie av Ericus Olais redogörelse för kung Magnus Eriksson i Chronica Regnum Gothorum.

Nästa artikel gör ett stort språng till andra världskriget, då i det ockuperade Danmark en fan-kult uppstod kring den unga jazzsångerskan Alice Babs. Artikelns författare Bertel Nygaard visar hur Babs blev den ledande ungdomsidolen i Danmark.

I artikeln av Olle Jansson introduceras vi för en debatt om import av utländsk arbetskraft. Artikeln handlar om Sveriges läkarförbunds argument mot 1950 års rekrytering av österrikiska läkare som regeringen planerade.

Under rubriken ”Scandia introducerar” presenterar Sara Ellis Nilsson och Stefan Nyzell två växande internationella forskningsfält som ägnar sig åt de många sätt på vilka ”vikingen” och vikingatiden har skapats och återskapats från 1800-talet till idag. 

Slutligen belyser Erika Sandström under rubriken ”Scandia utblick” forskningsfältet human-animal studies med fokus på det sätt på vilket historiker närmar sig dem. Hon diskuterar särskilt begreppet aktörskap hos djur och hur historiker brukar uppfatta det.

Numrets temarecension handlar om miljöhistoria. Som ett litet ovanligt inslag har vi denna gång också med en konferensrapport. 

Därtill presenterar vi givetvis också recensioner av ny historievetenskaplig litteratur.

INNEHÅLL

Redaktören har ordet av Wiebke Kolbe

Sexuella anspelningar som politiskt vapen. Ericus Olais skildring av Magnus Erikssons ”vederstyggliga” leverne av Jonas Liliequist

Alice og de danske babser. Et svensk ungdomsidol i 1940’ernes besatte Danmark av Bertel Nygaard

”Utspädningen av den svenska läkarkåren med utländska element”. Sveriges läkarförbunds argument mot rekrytering av läkare från Österrike 1950 204 av Olle Jansson

Scandia debatt: Nomen est omen. Uppfordringar till det historiska namnförrådet i ljuset av etiska utmaningar av Denis Sukhino-Khomenko

Scandia introducerar: (Åter)skapad vikingatid av Sara Ellis Nilsson & Stefan Nyzell

Scandia utblick: Historiker, hundar och andra djur av Erika Sandström

Temarecension: Miljöhistoria i Sverige – återblick och vitalisering av Martin Hultman

Recensioner

Mindre uppmärksammade historiska jubileer. Tecknad av Fredrik Tersmeden

http://journals.lub.lu.se/scandia