Bokarkivet

Utmaningar

Utgivning:
Maj 2016, inbunden, 135x210, 128 sidor
ISBN:
978-91-87439-31-5
Kort beskrivning:

När individen på en marknad blivit den alltigenom dominerande modellen för att organisera samhällen och organisationer har det också påverkat hur en ser på betydelsen av kön. Den här boken utforskar hur normalisering går till under nyliberalism, hur det görs på sätt som både utmanar feministiska perspektiv och kan utmanas av feministiska läsningar. Om vi […]


Rättegångsgudstjänsten i Sverige

Utgivning:
Maj 2016, 257 s, inbunden
ISBN:
978-91-87439-30-8
Kort beskrivning:

Boken handlar om den särskilda gudstjänst som i lag var påbjuden under mer än 300 år. Före rättegång skulle det förrättas en gudstjänst där alla berörda var skyldiga att närvara. Efter utgången av 1989 är rättegångsgudstjänsten inte längre påbjuden. Men när började den? Hur gestaltades gudstjänsten liturgiskt? Och hur kunde tingspredikan, som gudstjänsten oftast blivit […]


Förbjudna förbindelser

Utgivning:
Våren 2016, inbunden, 398 sidor, rikligt illustrerad, 4-färg
ISBN:
978-91-87439-28-5
Kort beskrivning:

För 300 år sedan avrättades en man och hans avlidna hustrus syster ifall det avslöjades att de hade haft sexuellt umgänge. Deras relation definierades som incestuös och benådningar var sällsynta. Grunden för incestförbuden hämtades från Bibeln, vilket förklarar att biologiskt släktskap jämställdes med släktskap baserat på giftermål. Incestförbuden omfattade därmed många fler relationskategorier än idag […]


Scandia

Utgivning:
Scandia 2016:2 144 s.
ISBN:
Tidskrift
Kort beskrivning:

Innehåll: Redaktören har ordet. Henrik Rosengren ”Pappas egen Ernst”. Att fostras till man och adelsman i Finland kring sekelskiftet 1900. Henrika Tandefelt När och hur inleddes ­reformationen i det svenska riket? Ett kulturhistoriskt perspektiv på ett gammalt problem. Kajsa Brilkman Sunt förnuft och skattebetalarens kön. Skattebetalarnas förening i 1960-talets sambeskattningsdebatt. Åsa Karlsson Sjögren Scandia utblick: Dunkla reflektioner i Sennefelts spegel. Christer […]


Bröderna Röhss

Utgivning:
April 2016, 200 x 270 mm, inbunden, rikligt illustrerad, 4-färg, ca 200 sidor
ISBN:
978-91-87439-29-2
Kort beskrivning:

Släkten Röhss har sina rötter nära Lützen och två bröder flyttade i slutet av 1700-talet till Schleswig som då var knutet till Danmark. Johann Gottlob Röhss var där verksam som bokhandlare och ättiksbryggare samtidigt som han bedrev handelsverksamhet. Av hans fem söner flyttade tre till Göteborg på 1820-talet. Den äldste av sönerna – Wilhelm Röhss […]


Social Mobilisering

Utgivning:
juni 2016, 264 sidor, dansk bindning, färg, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-26-1
Kort beskrivning:

Social mobilisering och rättighetsbaserat arbete handlar om att stödja marginaliserade gruppers organisering. Det handlar om att låta människor själva definiera sin situation och sina krav för att sedan utveckla strategier för konkret förändring. Boken Social mobilisering är skriven utifrån en vilja att vitalisera det sociala arbetet, både inom civilsamhället och inom den offentliga sektorn. Utifrån […]


Krigsbarn på Skåneslottet

Utgivning:
April 2016, inbunden, rikligt illustrerad, ca 200 sidor
ISBN:
978-91-87439-24-7
Kort beskrivning:

Under andra världskriget kom tre pojkar till slottet Maltesholm i Skåne. De skickades bort av sina mödrar för att få skydd undan krigshandlingarna och den nöd som följde i krigets spår. Det är pojkarna, deras mödrar och fostermamman boken handlar om. Om de finska krigsbarnen har mycket skrivits och diskuterats, men de här krigsbarnen har […]


Innan forskningen blev radikal

Utgivning:
November 2015, 288 sidor, dansk bindning
ISBN:
978-91-87439-23-0
Kort beskrivning:

Att forskning utvecklas över tid och förändras av kontextuella faktorer är vanliga teman i historiografisk litteratur. Den uppehåller sig gärna vid vad som är nytt och utmärkande med olika vetenskapliga fenomen. Frågan är vilka friheter denna litteratur tar sig gentemot det förflutna: Har den uppmärksammade utvecklingen och förändringen alltid varit så framträdande som det hävdas? […]


Ancient Foodways

Utgivning:
2015, ca 344 sidor, dansk bindning, rikligt illustrerad, engelsk utgåva
ISBN:
978-91-87439-21-6
Kort beskrivning:

The choice of foods and beverage (gastronomy is founded very early on in a nation’s or civilisations history. Briefly, factors such as demand, edibility, availability, human senses, philosophical thoughts, geographical and mental barriers, economy, heritage, ideology, social structures, social class, gender, utensils, experiences and sensations all play a vital part in human food choices, in both daily life and on […]


Pyttipanna-träffar

Utgivning:
2015, inbunden 176 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-18-6
Kort beskrivning:

Under krigsåret 1943 bildade Tore Wretman tillsammans med Gunnar Jansson och Sigvard Edberg den svenska Traktörklubben i Tores mammas kök. Traktörklubben hade en föregångare i Traktörsocieteten, som var verksam tills skråväsendet avskaffades. Ändamålet med Traktörklubben var att skapa ett intimt och kamratligt samarbete till det urgamla traktöryrkets fromma. De tre grundarna hade lärt sig restaurangyrket […]