Bokarkivet

Social Mobilisering

Utgivning:
juni 2016, 264 sidor, dansk bindning, färg, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-26-1
Kort beskrivning:

Social mobilisering och rättighetsbaserat arbete handlar om att stödja marginaliserade gruppers organisering. Det handlar om att låta människor själva definiera sin situation och sina krav för att sedan utveckla strategier för konkret förändring. Boken Social mobilisering är skriven utifrån en vilja att vitalisera det sociala arbetet, både inom civilsamhället och inom den offentliga sektorn. Utifrån […]


Krigsbarn på Skåneslottet

Utgivning:
April 2016, inbunden, rikligt illustrerad, ca 200 sidor
ISBN:
978-91-87439-24-7
Kort beskrivning:

Under andra världskriget kom tre pojkar till slottet Maltesholm i Skåne. De skickades bort av sina mödrar för att få skydd undan krigshandlingarna och den nöd som följde i krigets spår. Det är pojkarna, deras mödrar och fostermamman boken handlar om. Om de finska krigsbarnen har mycket skrivits och diskuterats, men de här krigsbarnen har […]


Innan forskningen blev radikal

Utgivning:
November 2015, 288 sidor, dansk bindning
ISBN:
978-91-87439-23-0
Kort beskrivning:

Att forskning utvecklas över tid och förändras av kontextuella faktorer är vanliga teman i historiografisk litteratur. Den uppehåller sig gärna vid vad som är nytt och utmärkande med olika vetenskapliga fenomen. Frågan är vilka friheter denna litteratur tar sig gentemot det förflutna: Har den uppmärksammade utvecklingen och förändringen alltid varit så framträdande som det hävdas? […]


Ancient Foodways

Utgivning:
2015, ca 344 sidor, dansk bindning, rikligt illustrerad, engelsk utgåva
ISBN:
978-91-87439-21-6
Kort beskrivning:

The choice of foods and beverage (gastronomy is founded very early on in a nation’s or civilisations history. Briefly, factors such as demand, edibility, availability, human senses, philosophical thoughts, geographical and mental barriers, economy, heritage, ideology, social structures, social class, gender, utensils, experiences and sensations all play a vital part in human food choices, in both daily life and on […]


Pyttipanna-träffar

Utgivning:
2015, inbunden 176 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-18-6
Kort beskrivning:

Under krigsåret 1943 bildade Tore Wretman tillsammans med Gunnar Jansson och Sigvard Edberg den svenska Traktörklubben i Tores mammas kök. Traktörklubben hade en föregångare i Traktörsocieteten, som var verksam tills skråväsendet avskaffades. Ändamålet med Traktörklubben var att skapa ett intimt och kamratligt samarbete till det urgamla traktöryrkets fromma. De tre grundarna hade lärt sig restaurangyrket […]


I främmande hamn

Utgivning:
2015, inbunden, 320 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-17-9
Kort beskrivning:

Det svenska konsulatväsendet har en nästan 350 år gammal historia. Sedan mitten av 1600-talet har svenska konsuler placerats i viktiga hamnstäder där de bistod sjömän och köpmän. Konsulerna utgjorde en viktig del av Sveriges utrikesrepresentation. Den stora utrikespolitiken hamnade inte på deras arbetsbord. Istället tog de hand om strandsatta eller sjuka sjömän, sökte lämpliga returlaster […]


Krona eller klave

Utgivning:
2015, inbunden, riktligt illustrerad, färg, 376 sidor
ISBN:
978-91-87439-16-2
Kort beskrivning:

Under loppet av 1800-talet förändrade Göteborg helt karaktär, från en obetydlig landsortsstad med 12.000 invånare till en expansiv industri- och sjöfartsstad, och vid sekelskiftet 1900 kunde staden räkna över 130.000 personer. Bakom denna tillväxt låg en starkt ökad ekonomisk aktivitet. Nyföretagande och investeringar krävde tillgång till kapital, som i sin tur drev på utvecklingen av en självständig […]


Nu rasar diktaturerna!

Utgivning:
Oktober 2015, inbunden dansk bindning, ca 350 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-22-3
Kort beskrivning:

De senaste decenniernas svenska deckarunder, med namn som Stieg Larsson, Leif GW Persson, Henning Mankell, Liza Marklund, Alexandra Ahndoril (Lars Kepler) och Roslund & Hellström, är svår att tänka sig utan Per Wahlöö. Han är den moderna kriminalromanens urfader och tillsammans med Maj Sjöwall skapade han tio banbrytande böcker om Martin Beck åren 1965–75. När Sjöwall […]


Universitetslärare i förändring

Utgivning:
Maj 2015, dansk bindning, 144 sidor
ISBN:
978-91-87439-13-1
Kort beskrivning:

Nagonting har hant med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Studenter anklagar universitetslärarna för ett oprofessionellt beteende, medan universitetslärarna ondgör sig över studenternas omogna förhållningssätt till högre utbildning. Detta samtidigt som policymakare påstår att universitetslärare har ”professionaliserats” i samband med de nya kraven på högskolepedagogisk […]


Vetenskap mellan diktatur och demokrati

Utgivning:
Maj 2015, inbunden, ca 350 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-11-7
Kort beskrivning:

Idag är en vanlig uppfattning att seriös vetenskap bör hållas fri från politisk ideologi. Men kan vetenskap verkligen vara helt opolitisk? Var går gränsen, när anses vetenskap bli politisk och då förlora sin vetenskaplighet? Dessa frågor diskuteras i denna bok, där författaren har undersökt hur forskare från demokratiska länder och från diktaturer försökte samarbeta. Diktaturer […]