Hushållning och värdskap hos ÅrstafrunMärta Helena Reenstiernas dagböcker ur ett gastronomisk och ekonom-historiskt perspektiv

Utgivning:
November 2019, 228 sidor, illustrerad, inbunden
ISBN:
978-91-87439-60-5
Beskrivning:

MÄRTA HELENA REENSTIERNA, mer känd som Årstafrun, förde mellan åren 1793–1839 dagbok över allt stort och smått som hände i hennes liv på Årsta herrgård. De idag transkriberade dagböckerna utgör ca 5 000 sidor och är en mycket viktig källa till kunskap om Sverige under den tiden.

I boken utforskar författaren materialet utifrån två frågeställningar: Hur såg arbetet ut för Årstafrun för att ekonomin och utvecklingen skulle vara så stadig som möjligt? Hur såg hennes egen hushållning och gastronomi ut?

Frågorna besvaras med ett tvärvetenskapligt fokus på historia, gastronomi och ekonomi. Boken är indelad i fem avsnitt som vardera behandlar trädgård, jordbruk, djurhållning och mat och dryck men även makens sjukdomsperiod. För att få en djupare förståelse för Årstafruns vardag kompletteras dagböckerna med ekonomi och samtida kokböcker. De ger insikt i de tekniker som låg bakom de maträtter som Årstafrun nämner som sina favoriter.

Boken är årets vinnare för Sverige i Gourmand World Cookbook Awards i kategorin Culinary History och är kvalificerad för tävlingen Best in the World i samma kategori. Totalt deltar 225 länder i tävlingen. Se 2020 års vinnare på www.cookbookfair.com


Om föfattaren

Ulrica Söderlind

har en filosofie doktorsexamen i ekonomisk historia och arbetar i dag som lektor vid Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Hon har publicerat närmare 80 vetenskapliga och populärvetenskapliga verk som sträcker sig över olika tidsepoker och geografiska områden inom både gastronomi och ekonomisk historia.