Bokarkivet

Vem säger vad?

Utgivning:
Utkommer mars 2017, 210 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-36-0
Kort beskrivning:

Kommer Israel och Palestina någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att utgöra en demokratisk, judisk stat kunna möjliggöras samtidigt med palestiniernas strävan efter självbestämmande och nationella ambitioner? I diskussionen om israelers och palestiniers framtid finns det ofta en tendens till låsta positioner och resonemang […]


Svenska sjöofficerare under 1500-talet

Utgivning:
Utkommer januari 2017, inbunden, ca 650 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-33-9
Kort beskrivning:

Den svenska flottan expanderade kraftigt under 1500-talet. De större fartygen kunde ha hundratals personer ombord, från sjöfolk till infanterister och artillerister. Och uppdragen kunde variera från att anfalla eller kapa fientliga fartyg till att skydda svenska handelsintressen, diplomatiska uppdrag eller kungliga frierier.   Mot en fond av 1500-talets makthavare, krig och individuella utmaningar berättar den […]


Sockerkungen

Utgivning:
November 2016, inbunden, 215 sidor, rikligt illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-35-3
Kort beskrivning:

En stormig, kall vinterdag i januari 1881 kom en dansk affärsman till Ystad med ett uppdrag. Tjugo år senare drev han ett av Sveriges största sockerimperium. Detta är den spännande historien om Jacob Lachmanns resa från kaffehandlare i Danmark till sockerkung i Sverige. Om hur Lachmann med hårt arbete och nytänkande byggde upp och utvecklade […]


Det andra uppdraget

Utgivning:
2016, inbunden i danskt band, ca 270 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-32-2
Kort beskrivning:

I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska skol- respektive diskrimineringslagen i praktik. Målet har varit […]


Sjövägen till Sverige

Utgivning:
2016, inbunden 330 sidor, 150x227, inbunden, rikligt illustrerad, färg.
ISBN:
978-91-87439-27-8
Kort beskrivning:

FÖR FÖRSTA GÅNGEN tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig […]


Utmaningar

Utgivning:
Maj 2016, inbunden, 135x210, 128 sidor
ISBN:
978-91-87439-31-5
Kort beskrivning:

När individen på en marknad blivit den alltigenom dominerande modellen för att organisera samhällen och organisationer har det också påverkat hur en ser på betydelsen av kön. Den här boken utforskar hur normalisering går till under nyliberalism, hur det görs på sätt som både utmanar feministiska perspektiv och kan utmanas av feministiska läsningar. Om vi […]


Rättegångsgudstjänsten i Sverige

Utgivning:
Maj 2016, 257 s, inbunden
ISBN:
978-91-87439-30-8
Kort beskrivning:

Boken handlar om den särskilda gudstjänst som i lag var påbjuden under mer än 300 år. Före rättegång skulle det förrättas en gudstjänst där alla berörda var skyldiga att närvara. Efter utgången av 1989 är rättegångsgudstjänsten inte längre påbjuden. Men när började den? Hur gestaltades gudstjänsten liturgiskt? Och hur kunde tingspredikan, som gudstjänsten oftast blivit […]


Förbjudna förbindelser

Utgivning:
Våren 2016, inbunden, 398 sidor, rikligt illustrerad, 4-färg
ISBN:
978-91-87439-28-5
Kort beskrivning:

För 300 år sedan avrättades en man och hans avlidna hustrus syster ifall det avslöjades att de hade haft sexuellt umgänge. Deras relation definierades som incestuös och benådningar var sällsynta. Grunden för incestförbuden hämtades från Bibeln, vilket förklarar att biologiskt släktskap jämställdes med släktskap baserat på giftermål. Incestförbuden omfattade därmed många fler relationskategorier än idag […]


Scandia

Utgivning:
Scandia 2016:2 144 s.
ISBN:
Tidskrift
Kort beskrivning:

Innehåll: Redaktören har ordet. Henrik Rosengren ”Pappas egen Ernst”. Att fostras till man och adelsman i Finland kring sekelskiftet 1900. Henrika Tandefelt När och hur inleddes ­reformationen i det svenska riket? Ett kulturhistoriskt perspektiv på ett gammalt problem. Kajsa Brilkman Sunt förnuft och skattebetalarens kön. Skattebetalarnas förening i 1960-talets sambeskattningsdebatt. Åsa Karlsson Sjögren Scandia utblick: Dunkla reflektioner i Sennefelts spegel. Christer […]


Bröderna Röhss

Utgivning:
April 2016, 200 x 270 mm, inbunden, rikligt illustrerad, 4-färg, ca 200 sidor
ISBN:
978-91-87439-29-2
Kort beskrivning:

Släkten Röhss har sina rötter nära Lützen och två bröder flyttade i slutet av 1700-talet till Schleswig som då var knutet till Danmark. Johann Gottlob Röhss var där verksam som bokhandlare och ättiksbryggare samtidigt som han bedrev handelsverksamhet. Av hans fem söner flyttade tre till Göteborg på 1820-talet. Den äldste av sönerna – Wilhelm Röhss […]