Bokarkivet

pyttipanna_omslag

Pyttipanna-träffar

Utgivning:
2015, inbunden 176 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-18-6
Kort beskrivning:

Under krigsåret 1943 bildade Tore Wretman tillsammans med Gunnar Jansson och Sigvard Edberg den svenska Traktörklubben i Tores mammas kök. Traktörklubben hade en föregångare i Traktörsocieteten, som var verksam tills skråväsendet avskaffades. Ändamålet med Traktörklubben var att skapa ett intimt och kamratligt samarbete till det urgamla traktöryrkets fromma. De tre grundarna hade lärt sig restaurangyrket […]


frammandehamn

I främmande hamn

Utgivning:
2015, inbunden, 320 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-17-9
Kort beskrivning:

Det svenska konsulatväsendet har en nästan 350 år gammal historia. Sedan mitten av 1600-talet har svenska konsuler placerats i viktiga hamnstäder där de bistod sjömän och köpmän. Konsulerna utgjorde en viktig del av Sveriges utrikesrepresentation. Den stora utrikespolitiken hamnade inte på deras arbetsbord. Istället tog de hand om strandsatta eller sjuka sjömän, sökte lämpliga returlaster […]


kronaklave

Krona eller klave

Utgivning:
2015, inbunden, riktligt illustrerad, färg, 376 sidor
ISBN:
978-91-87439-16-2
Kort beskrivning:

Under loppet av 1800-talet förändrade Göteborg helt karaktär, från en obetydlig landsortsstad med 12.000 invånare till en expansiv industri- och sjöfartsstad, och vid sekelskiftet 1900 kunde staden räkna över 130.000 personer. Bakom denna tillväxt låg en starkt ökad ekonomisk aktivitet. Nyföretagande och investeringar krävde tillgång till kapital, som i sin tur drev på utvecklingen av en självständig […]


diktaurerna

Nu rasar diktaturerna!

Utgivning:
Oktober 2015, inbunden dansk bindning, ca 350 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-22-3
Kort beskrivning:

De senaste decenniernas svenska deckarunder, med namn som Stieg Larsson, Leif GW Persson, Henning Mankell, Liza Marklund, Alexandra Ahndoril (Lars Kepler) och Roslund & Hellström, är svår att tänka sig utan Per Wahlöö. Han är den moderna kriminalromanens urfader och tillsammans med Maj Sjöwall skapade han tio banbrytande böcker om Martin Beck åren 1965–75. När Sjöwall […]


universitets

Universitetslärare i förändring

Utgivning:
Maj 2015, dansk bindning, 144 sidor
ISBN:
978-91-87439-13-1
Kort beskrivning:

Nagonting har hant med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Studenter anklagar universitetslärarna för ett oprofessionellt beteende, medan universitetslärarna ondgör sig över studenternas omogna förhållningssätt till högre utbildning. Detta samtidigt som policymakare påstår att universitetslärare har ”professionaliserats” i samband med de nya kraven på högskolepedagogisk […]


petra_g

Vetenskap mellan diktatur och demokrati

Utgivning:
Maj 2015, inbunden, ca 350 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-11-7
Kort beskrivning:

Idag är en vanlig uppfattning att seriös vetenskap bör hållas fri från politisk ideologi. Men kan vetenskap verkligen vara helt opolitisk? Var går gränsen, när anses vetenskap bli politisk och då förlora sin vetenskaplighet? Dessa frågor diskuteras i denna bok, där författaren har undersökt hur forskare från demokratiska länder och från diktaturer försökte samarbeta. Diktaturer […]


fiddle

Playing second fiddle?

Utgivning:
Maj 2015, inbunden, ca 220 sidor
ISBN:
978-91-87439-12-4
Kort beskrivning:

This book poses the inconvenient question whether he European Union has become a secondary actor on the global arena, or whether it has perhaps for a long time already been playing second fiddle without wishing to admit it. What indicators would today, after a prolonged economic and socio-political crisis in the Eurozone, imply that the […]


Åhsberg

Studenter i krig och fred

Utgivning:
Våren 2015, inbunden, 155x235, 432 sidor
ISBN:
978-91-87439-11-7
Kort beskrivning:

Sverige och den svenska studentdebatten står i centrum i boken, men den ger också inblickar i övrig internationell ungdomsverksamhet. Vi får följa studentsamarbetet mot bakgrund av den storpolitiska internationella utvecklingen. Under 1920-talet stod förhållandet till de tyska studenterna i fokus. Åren närmast efter första världskriget, präglade av oförsonlighet och bitterhet mellan de forna fienderna, vägrade […]


Mirasa1

Mirasa – Jakthövdingen från Mjölby

Utgivning:
2015, inbunden, 170x225, ca 200 sid, rikligt illustrerad
ISBN:
978-91-87905-07-0
Kort beskrivning:

Som ung vid förra seklets början ville Sigfrid Orre bli jurist, men ödet förde honom till djupaste Afrika. Istället för ett stillsamt liv som tjänsteman blev Sigfrid Orre jakthövdingen Mirasa och levde som storviltjägare, guldgrävare, handelsman och äventyrare i nuvarande Kongo. Sigfrid Orre berättar målande om jaktäventyr där han nedlade elefanter, bufflar, leoparder och krokodiler, […]


DGA_omslag_141020

Det går an

Utgivning:
Maj 2015, inbunden 208 sidor
ISBN:
978-91-87439-10-0
Kort beskrivning:

Som en av de första ombudsmännen i världen grundades Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 1980. Den tog emot anmälningar om könsdiskriminering på arbetsmarknaden och arbetade dessutom aktivt med att föra jämställdheten framåt. JämO blev dels ett byråkratiskt övervakningsorgan, en jämställdhetspolis med en hårt rullad jämställdhetsplan som verktyg, dels en myndighet som snarare försökte övertyga arbetsgivare om det olämpliga […]