Senaste böcker

Nyheter

BTJ skriver om ”Vem säger vad”

Författaren Martin Blecher presenterar i ”Vem säger vad?” en saklig bakgrund till Israel-Palestina-konflikten och lägger därefter fram ett rimligt urval av både sådana som tror på en fredlig lösning med två självständiga stater och sådana som förkastar denna idé fullständigt. […] Den välskrivna boken introduceras av professor Leif Stenberg.


En utomordentlig och läsvärd avhandling

Danska ”Historiska Tidskrift”, Vol. 116 No 2,  skriver ”[…] virkelig vellykket og læseværdig afhandling” om Bonnie Clementssons ”Förbjudna förbindelser”.


Havet är ständigt närvarande

”Lättillgänglig och alla med intresse av sjöfart hittar garanterat något att ta till sig” skriver Sekotidningen om Sjövägen till Sverige.


”I främmande hamn” får ännu en strålande recension

”Det här är en bok som passar alla som är intresserade av Sveriges maritima historia och konsulatens specifika roll i den. Det är lätt att ryckas med i de olika berättelserna som återges och i flera fall är det också möjligt att komma de individer som beskrivs – allt från sjömän till konsuler – nära.” […]


Uppskattande ord i RIG

Om ”Rättegångsgudtjänsten i Sverige”. ”Författarens språk är lättillgängligt. Framställningen är pedagogisk […] systematiskt genomförd [och] bör intressera en kyrkohistoriskt, liturgihistoriskt och rättshistoriskt inriktad läsekrets”.


Positiva reaktioner i Finland

Ännu en lysande recension av ”Sjövägen till Sverige”, denna gång i Historisk tidskrift för Finland.


Julklappstips i tidningen ”Företagshistoria”

”En mycket spännande läseresa och nödvändig för att förstå hur institutioner och privata företag kunde samverka när industrialiseringen tog fart” skriver tidningen om Krona eller klave.