Konfessionell krigsmaktPredikan och bön i den svenska armén 1611–1721

Utgivning:
2014, inbunden 256 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-06-3
Beskrivning:

Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende. Deras främsta uppgift var att predika – när omständigheterna tillät upp till tre gånger per vecka. Vad predikade fältprästerna vid dessa tillfällen? Hur kunde deras förkunnelse bidra till att forma soldaternas uppfattningar om sig själva och sin omvärld i en tid av konfessionell och nationell formering?

I Konfessionell krigsmakt undersöker David Gudmundsson det kyrkliga livet i den svenska armén under perioden 1611 till 1721, med fokus på predikan och bön. Eftersom den kyrkliga verksamheten och förkunnelsen i fält i stor utsträckning liknade den i hemlandet, bidrar denna undersökning med nya perspektiv på den religiösa mentaliteten i ett Sverige präglat inte minst av kriget och den lutherska konfessionen.

Boken är föredömligt välskriven och lättillgänglig. Den rekommenderas alla och envar som vill få en inblick i stormaktens tankesätt. Pennan & Svärdet

Redig och välstrukturerad, och läsaren lotsas tydligt och varligt runt på arenorna. Militärhistorisk tidskrift 2014:2

David Gudmundsson har tilldelats Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för avhandlingen ”Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721”

Svenskt Gudstjänstliv


Om föfattaren

David Gudmundsson

David Gudmundsson (f. 1979) är kyrkohistoriker vid Lunds universitet. Konfessionell krigsmakt är hans doktorsavhandling.