Bokarkivet

Scandia

Utgivning:
Årgång 2024, band 90, häfte 1
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Det föreliggande numret bjuder på en tidigmodern artikel och tre bidrag om 1900-talet. Christopher Pihl visar i sin artikel om Riksens ständers bank hur kredit och trovärdighet under slutet av 1600-talet behövde upprätthållas i en ständigt pågående process för att banken skulle fungera på en kreditmarknad med svagt institutionellt ramverk. Lars Andersson Hult undersöker svar […]


Historiska smaker från fyra århundraden

Utgivning:
Vår 2024, ca 100 sidor, inbunden, färg, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-82-7
Kort beskrivning:

Upptäck den fascinerande världen av historisk matlagning i denna banbrytande bok! Vi utforskar fyra århundraden av handskrivna recept, huvudsakligen författade av svenska adelskvinnor, och avslöjar en rik mat- och måltidskultur som sträcker med likheter över tid. Från bakverk till kött, fisk, grönsaker och efterrätter – denna bok täcker allt. Ett urval gjordes ur receptsamlingarna och […]


Historical Flavours from Four Centuries

Utgivning:
Spring 2024, ca 100 pages, sewn, hard covers, color, illustrated
ISBN:
978-91-87439-83-4
Kort beskrivning:

Discover the fascinating world of historical cooking in this groundbreaking book! We explore four centuries of handwritten recipes, mainly authored by Swedish noblewomen, revealing a rich food and meal culture with enduring similarities over time. From pastries to meat, fish, vegetables, and desserts – this book covers it all. A selection was made from these […]


Simrishamn 900 år

Utgivning:
2023, inbunden, rikligt illustrerad med kartor, foton och dokument i färg, ca 270 sidor
ISBN:
978-91-87439-81-0
Kort beskrivning:

SIMRISHAMN – den fantastiska småstaden på Österlen – får nu sin avslutande presentation i denna sista del av trilogin. I boken fortsätter vi tidsresan genom stadens 900-åriga historia. Från det att de första invånarna slog sig ned där den ringlande Tommarpsån mötte den karga kusten, genom vår långa historia som en del av det danska […]


Scandia

Utgivning:
Årgång 2023, band 89, häfte 1
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta Scandia-nummer bjuder på en artikel som spänner från tidigmodern till modern tid och två artikel om modern historia, varav en har ett ekonomiskt-historiskt perspektiv.  Martin Almbjär gräver efter demokratins rötter och undersöker relationen mellan riksdagen och kungamakten från 1600- till 1900-talet.  Lars Nyström och Erik Hallberg tar sig an den så kallade präststatistiken, världens äldsta […]


Svensk möbeltillverkning 1950–1970

Utgivning:
Inbunden, 344 sidor, rikligt illustrerad, färg, 2023
ISBN:
978-91-87439-79-7
Kort beskrivning:

Litteraturen om svenska möbler och deras formgivare under 1950- och 1960-talet är relativt omfattande. Mindre upp märksamhet har de tillverkande företagen fått, vilka genom tekniska förändringar, nya material och metoder rationaliserade sin verksamhet. Stordrift och serietillverkning slog igenom, samtidigt som hantverksbetonade moment fanns kvar.  Denna bok försöker täcka denna lucka. Möbelbranschens utveckling tecknas mot bakgrund av […]


Simrishamn 900 år

Utgivning:
2022, inbunden, rikligt illustrerad med kartor, foton och dokument i färg, ca 250 sidor
ISBN:
978-91-87439-77-3
Kort beskrivning:

SIMRISHAMN – den fantastiska småstaden på Österlen – får nu ytterligare en presentation i denna andra del i trilogin. Även detta band blir en tidsresa i stadens 900-åriga historia, från stenålderns strand, via fiske, mat och mycket annat, fram till filmvisningar och musikaler på Grand. Här kommer många av stadens egna invånare till tals genom intervjuer, […]


Scandia

Utgivning:
Årgång 2022, band 88, häfte 2
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta Scandia-nummer är ett temanummer om levd religion och innehåller fler artiklar än vanligt. Religiösa föreställningar och praktiker har under merparten av mänsklighetens historia varit bland de mest grundläggande för hur dåtidens människor förstod och interagerade med sin omvärld.  I Miia Kuhas bidrag tillämpas begreppet levd religion explicit på religiositeten i Savolax (Finland) under 1600-talet.  Ett […]


Afloat and Aflame

Utgivning:
2022, inbunden, 440 sidor, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-78-0
Kort beskrivning:

How can we reach landscapes, lives, and voices from people once living in urban outskirts that today are difficult to access through traditional archaeological excavations and data? Through the method of newspaper archaeology, the study Afloat and Aflame reveals how newspapers from the long 19th century yield insights into social, spatial, material, and discursive urban layers and dynamics. […]


The Cold War through the Lens of Music-Making in the GDR

Utgivning:
2022, inbunden, 256 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-75-9
Kort beskrivning:

In this book, researchers from different disciplines use the case of the German Democratic Republic to show how music was employed to further the state’s cultural and political policies, as well as in infuence its international relations, culture, and politics.The study spans the Cold War, including the GDR’s creation, the great-power struggle for control, the importance […]