”FIENDER TILL HELA MÄNSKLIGHETEN”Judefientliga bibeltexter och tolkningar

Utgivning:
2024, september, inbunden, 178 sidor
ISBN:
978-91-87439-84-1
Beskrivning:

Antisemitismen växer återigen i världen, och dess historia har mycket djupa rötter. I denna bok utforskas hur judarna blev kristendomens fiender och varför de tidigt pekades ut av kyrkan och fortfarande anklagas för ”Guds död”.

Författaren identifierar och analyserar ett antal judekritiska bibelställen utifrån den historiska kontexten de skrevs i. Titeln på boken är hämtad från Första Thessalonikerbrevet 2:15: ”Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten.”

Med exempel från två kyrkofäder och ett modernt svenskt perspektiv, påvisas ett mönster av judefientlighet som fortfarande gör sig gällande idag. I tider av tilltagande antisemitism är detta en viktig insikt att ha för att motverka denna farliga utveckling. Boken presenterar även en möjlig väg bort från den judefientlighet som fortfarande förekommer inom kyrkan.

Denna bok är ett måste för alla som vill förstå antisemitismens rötter och hitta sätt att bekämpa den.


Om föfattaren

Leif Carlsson

Leif Carlsson, teologie doktor i Religionshistoria och pastor i Equmeniakyrkan.