Bokarkivet

Det går an

Utgivning:
Maj 2015, inbunden 208 sidor
ISBN:
978-91-87439-10-0
Kort beskrivning:

Som en av de första ombudsmännen i världen grundades Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 1980. Den tog emot anmälningar om könsdiskriminering på arbetsmarknaden och arbetade dessutom aktivt med att föra jämställdheten framåt. JämO blev dels ett byråkratiskt övervakningsorgan, en jämställdhetspolis med en hårt rullad jämställdhetsplan som verktyg, dels en myndighet som snarare försökte övertyga arbetsgivare om det olämpliga […]


Sista brevet från Kasempa

Utgivning:
December 2014, inbunden 286 sidor, illustrerad
ISBN:
978 91 86691 75 2
Kort beskrivning:

Hösten 1912 ger sig Henrik Stiernspetz av till Afrika för att söka lyckan. Detta upprör hans mor, men Henrik drömmer om äventyr och som familjens svarta får har han ingen riktig plats i Stockholms inskränkta societetsliv. Efter krigsutbrottet och misslyckade affärer i Kapstaden reser Henrik vidare till Kasempa i Zambia där han öppnar handelsstation. Hans […]


Kyrkan och idrotten under 2000 år

Utgivning:
Våren 2015, inbunden ca 330 sidor
ISBN:
978-91-87439-09-4
Kort beskrivning:

I antologin Kyrkan och idrotten under 2000 år diskuteras förhållandet mellan kyrka och idrott – i motsats till vad många tror har idrott genom historien varit ett ämne som diskuterats flitigt av representanter för kyrkan. I boken ryms allt från idrottslig retorik och metaforik i Nya testamentet och hos antikens kyrkofäder till moderna diskussioner om […]


Det var en gång

Utgivning:
December 2014, flexband, 212 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-07-0
Kort beskrivning:

”Nästa fredag klockan sex kommer det fjärde programmet i serien om Trälarna. Då har vi hunnit fram till 1300-talet. Det var det århundrade då svarta döden, eller pesten, som också kallades digerdöden, drabbade vårt land. Och den här gången handlar det om Gerd Esbjörnsdotter. Hon blir bortgift av sin far, för pengars skull, när hon […]


När de gamla gudarna dog

Utgivning:
193 sidor, mjukband, illustrerad, tid. utgiven 2012.
ISBN:
9789187199066
Kort beskrivning:

Kristendomens födelse ca 50 e.Kr. är den märkligaste händelsen under antiken. Så har antikforskare inte alltid tyckt. Höjdpunkten för dem var lika med de tre hundra åren mellan Homeros och Platon (700 f.Kr.–400 f.Kr.). Det Nya testamentet, den tveklöst intressantaste senantika textsamling som finns på grekiska, tillkommet mellan 50 och 100 e.Kr, lämnades i teologernas […]


Om kriget kommer

Utgivning:
2014, 288 sidor, 4-färg och rikligt illustrerad med både arkiv- och nytagna bilder, boken innehåller även kartor och andra illustrationer.
ISBN:
978-91-86691-79-0
Kort beskrivning:

”Aldrig tidigare har det presenterats en så tydlig bild av hur man tänkte skydda Storstockholm i händelse av ett kärnvapenkrig. Boken visar den detaljerade planeringen och de omfattande förberedelser som gjordes och bygger till stor del på hemligstämplat material.” Under det kalla krigets årtionden levde mänskligheten med hotet om det totala kärnvapenkriget. I Sverige byggdes […]


Konfessionell krigsmakt

Utgivning:
2014, inbunden 256 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-06-3
Kort beskrivning:

Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende. Deras främsta uppgift var att predika – när omständigheterna tillät upp till tre gånger […]


Kult, konst eller myt?

Utgivning:
2013, 124 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-05-6
Kort beskrivning:

Richard Wagner (1813–1883) var en av 1800-talets centrala kulturpersonligheter. Som dirigent, tonsättare och omskapare av musikdramatiken tillhör han den västerländska musikhistoriens mest inflytelserika gestalter. Utöver detta rörde han sig också mitt i 1800-talets omvälvande politiska, rasistiska och nationella strömningar, strömningar som skulle färga det moderna Europas framväxt in i vår tid. Musikdramatiken, skriftställarskapet och den […]


Flicktion

Utgivning:
2013, 328 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-03-2
Kort beskrivning:

Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flickforskningsnätverken Tyttötutkimusverkosto i Finland och FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies i Sverige. Antologin handlar om hur flickan har gestaltats, tar plats inom litteraturen och konsten på skilda platser, i olika tider och inom ett flertal olika konstnärliga genrer. Antologin handlar […]


Den vackra och erkända patriarchalismen

Utgivning:
Hösten 2013
ISBN:
978-91-87439-04-9
Kort beskrivning:

Den vackra och erkända patriarchalismen ger en bild av prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under senare delen av 1800-talet. Här diskuteras frågan om kristen manlighet i relation till den lundensiska högkyrklighetens försvar av den samhälleliga och kyrkliga enhetskultur som successivt börjat luckras upp. Till lundahögkyrkligheten hörde ledande kyrkomän som Ebbe Gustaf Bring, Anton […]