Rättegångsgudstjänsten i SverigeReglering och förändring 1684–1989

Utgivning:
Maj 2016, 257 s, inbunden
ISBN:
978-91-87439-30-8
Beskrivning:

Boken handlar om den särskilda gudstjänst som i lag var påbjuden under mer än 300 år. Före rättegång skulle det förrättas en gudstjänst där alla berörda var skyldiga att närvara.

Efter utgången av 1989 är rättegångsgudstjänsten inte längre påbjuden. Men när började den? Hur gestaltades gudstjänsten liturgiskt? Och hur kunde tingspredikan, som gudstjänsten oftast blivit kallad, med sitt ursprung i det sena 1600-talets teokrati, framföras i helt andra samhällskontexter?

I boken återges dessutom ett tidigare opublicerat brev av Karl XI samt tidigare otryckta predikningar av Bo Giertz och Johan Henrik Hägglund. Vidare jämförs de svenska kyrkohandböckerna från 1693 till 1942 med både oväntad kontinuitet och avvikelser i böner och bibelbruk.


Om föfattaren

Johan Herbertsson

Johan Herbertsson, f. 1975, kommer från Halland. Han har bl.a. studerat teologi, språk o filosofi vid Uppsala och Lunds universitet, är prästvigd för Göteborgs stift 2003 samt har bedrivit forskarstudier på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet.