FlicktionPerspektiv på flickan i fiktionen

Utgivning:
2013, 328 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-03-2
Beskrivning:

Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan flickforskningsnätverken Tyttötutkimusverkosto i Finland och FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies i Sverige. Antologin handlar om hur flickan har gestaltats, tar plats inom litteraturen och konsten på skilda platser, i olika tider och inom ett flertal olika konstnärliga genrer. Antologin handlar om fiktioner som skapar friktion. Om ett flickskap som skaver. Och om vilka tolkningsstrategier flickforskningen kan föreslå och och utveckla för att uttyda de mångfacetterade och föränderliga betydelser som flickskap har kommit att beteckna och representera. Antologibidragen belyser att hur flickor gör flickskap visar sig vara en fråga som handlar om blivande, transformation, revolt och besjungande.

I antologin presenteras sjutton artiklar som är skrivna av forskare verksamma inom en rad humanistiska ämnen såsom etnologi, historia, genusvetenskap, konstvetenskap och litteraturvetenskap. Genomgående problematiseras vad som menas med begreppet flicka samt hur ett normativt flickgörande förhåller sig till olika historiska och kulturella kontexter. Hur har flickan använts respektive utforskats i bildkonst, dramatik, film, skönlitteratur, bilderbok eller musik för att påstå något om genus respektive ifrågasätta och utmana den unga feminitetens gränser? Eller för att bli mer specifik: Hur har flickläsare formats av sin läsning av Anne på Grönkulla? Hur kan flickskapet i Stina Wirséns omdebatterade bilderböcker läsas? Vilket förhållningssätt har pojkbokens pojkar till flickor? På vilka sätt kan samtidslitteraturen anses revoltera med gurlesk och skevhet? Vad innebär det att flicka sig inom chick-lit och teen noir? Och hur är det med alla vampyrflickor, hästflickor och passionerade flickor i fiktionen?

”Boken belyser på ett förtjänstfullt sätt ett nytt livaktigt forskningsfält. Den kan säkert
locka en vid skara läsare.” BTJ

”Antologins 17 texter undersöker de mångfaldiga och komplexa innebörderna av konstens och litteraturens berättelser om flickor. Bidragen visar hur flickan fortfarande pendlar mellan positioner av å ena sidan underordning och anpassning, och å andra sidan protest och revolt.” Lena Eskilsson, Västerbottenkuriren

Läs hela artikeln: http://www.vk.se/plus/1168276/flicka-sig-eller-inte?pak=oybEjLaETF79OMwHlEeEGzqIgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2Q%3D%3D


Om föfattaren

Bodil Formark, Eva Söderberg och Mia Österlund (red.)

Författare: Åsa Warnqvist, Magnus Öhrn, Katarina Wadstein MacLeod, Jenny Jarlsdotter Wikström, Maria Margareta Österholm, Peter Degerman, Kajsa Widegren, Anna Lundberg, Mia Österlund, Stina Wirsén, Maria Nilson, Mia Franck, Lena Kåreland, Helen Asklund, Bodil Formark, Anders Johansson och Bronwyn Davies