Kult, konst eller myt?Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning

Utgivning:
2013, 124 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-05-6
Beskrivning:

Richard Wagner (1813–1883) var en av 1800-talets centrala kulturpersonligheter. Som dirigent, tonsättare och omskapare av musikdramatiken tillhör han den västerländska musikhistoriens mest inflytelserika gestalter. Utöver detta rörde han sig också mitt i 1800-talets omvälvande politiska, rasistiska och nationella strömningar, strömningar som skulle färga det moderna Europas framväxt in i vår tid. Musikdramatiken, skriftställarskapet och den allmänna kulten kring hans konstnärskap banade väg för närmast religiösa anhängarskaror och mytbildningar. Wagner var kontroversiell redan under sin levnad, men Bayreuthkretsens tolkning av Wagnerarvet och Bayreuths koppling till den nazistiska rörelsen bidrog till en brännmärkning som lever än idag. I antologin Kult, konst eller myt? Richard Wagner i tvärvetenskaplig belysning analyserar kulturforskare från nordiska länder Wagner ur en mängd infallsvinklar: Vilka var de kulturella källor Wagner hämtade konstnärlig näring ur? Vilken betydelse hade myten om det nordiska? Hur gestaltas de kvinnliga karaktärerna i exempelvis Nibelungens ring? Är Parsifal ett kristet verk och vilken betydelse har kyrkorummet haft vid dess framförande? Hur mottogs Wagners musikdramatik i Sverige efter andra världskrigets slut?


Om föfattaren

Ursula Geisler & Henrik Rosengren (red.)

Förutom redaktörerna Ursula Geisler och Henrik Rosengren medverkar Hannu Salmi, Nila Parly och Anders Jarlert.

Bidragen har sitt ursprung i den föredragsserie som hölls våren 2013 med anledning av att det var 200 år sedan Wagner föddes. Föredragen var ett samarrangemang mellan Odeum, Tobias Norlindstiftelsen, avdelningen för musikvetenskap samt historiska institutionen – samtliga vid Lunds universitet.