Bokarkivet

Upptäck Skatås

Utgivning:
Vår 2018, 152 sidor, rikligt illustrerad i färg
ISBN:
978-91-87439-44-5
Kort beskrivning:

Skatås i Delsjöområdet är Göteborgs mest välbesökta friluftsområde där människor från stadens alla delar möts under promenader, jogging, cykling eller andra friluftsaktiviteter. I boken Upptäck Skatås finns tips på omkring 20 intressanta platser att besöka i området. Alla ligger inom två kilometers gångväg från motionscentralen Friluftslivets tidiga genombrott skildras då människor från staden fiskade i […]


Scandia

Utgivning:
Höst 2017, band 83, häfte 2, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Höstens nummer inleds med en artikel av Kirsti Niskanen och hennes analys av Rockefeller Foundations finansiering av verksamheter vid Stockholms högskola och stiftelsens mål att skapa akademiska ledare från 1920 till 1940. Martin Ericsson behandlar i sin artikel alkoholistvården och den så kallade tattarfrågan i svensk kommunalpolitik från cirka 1930 till 1960. Globalhistoria är ett […]


Jag tänker.

Utgivning:
Januari 2018, 214 sidor, inbunden, illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-45-2
Kort beskrivning:

Det är en kalejdoskopisk text, precis på samma sätt som stora delar av Gustafssons författarskap. Arvidson fokuserar på ett tema, en fråga, ett problem, presenterar ett perspektiv, men vrider konstant på resonemangen så att läsaren efterhand blir varse nya teman, nya frågor, nya problem, nya perspektiv. Komplexa, men fascinerande mönster med oväntade vinklar öppnas för […]


Religion and diet in a multi-religious city

Utgivning:
Oktober 2017, 144 sidor, rikligt illustrerad i 4-färg, inbunden
ISBN:
978-91-87439-42-1
Kort beskrivning:

What does religious faith and foodways have in common? That question is asked in this book and it takes us on a journey through history into modern times in Georgia’s capital Tbilisi among the believers of Judaism, Christianity and Islam. The quest for an answer goes through Mircea Eliade’s theory about homo religious and the […]


Samhällets rörelselag

Utgivning:
september 2017, 248 sidor, inbunden
ISBN:
978-91-87439-39-1
Kort beskrivning:

Hur förändras vårt samhälle, vad är förändringarnas ”motor” – och hur studerar man detta på bästa sätt? Den här boken argumenterar för en evolutionär ansats för den samhällsvetenskapliga forskningen, till skillnad från den i Sverige rådande icke-evolutionära ansatsen. Den första tar sin utgångspunkt i Charles Darwins Om arternas ursprung medan den andra låtit sig influeras […]


1689 års katekes av Olaus Swebilius

Utgivning:
Utgiven september 2017, inbunden, 176 sidor
ISBN:
978-91-87439-40-7
Kort beskrivning:

Swebilii katekes från 1689 är ett unikt dokument som Sveriges första riksnormerande katekes. Under mer än 120 år präglade den svenskt kyrkoliv, hem och skola. Katekesen är fylld med gedigen teologisk kunskap, skickligt och vackert återgiven i frågor och svar. Svaren är ibland, med pedagogisk finess, utformade i flera delar. I katekesen återspeglas den normerande kyrkoläran […]


Scandia

Utgivning:
2017:1, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Kort beskrivning:

Detta Scandia-nummer inrymmer några miniteman som förenar en del artiklar, debattinlägg och recensioner. Det första mer uppenbara temat är historiekultur och här inleder vi med Henrik Åström Elmersjös text om historikern Sven Ulric Palme. I ”Historievetenskap och historieundervisning. Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan” analyserar Åström Elmersjö relationen mellan historievetenskap och historieundervisning […]


Båtsmän från Bohuslän

Utgivning:
Maj 2017, inbunden, 304 sidor, färg, rikligt illustrerad
ISBN:
978-91-87439-34-6
Kort beskrivning:

Före värnpliktens införande 1901 organiserades den svenska försvarsmakten enligt det så kallade indelningsverket. Det skapades av Karl XI 1682 och var ett system för att förse krigsmakten med soldater, ryttare, knektar och båtsmän, som försörjdes av de svenska bönderna. Därmed slapp bönderna själva att bli utskrivna som soldater och Sverige fick en slagkraftig armé. Indelningsverket […]


Vem säger vad?

Utgivning:
Utkommer mars 2017, 210 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-36-0
Kort beskrivning:

Kommer Israel och Palestina någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att utgöra en demokratisk, judisk stat kunna möjliggöras samtidigt med palestiniernas strävan efter självbestämmande och nationella ambitioner? I diskussionen om israelers och palestiniers framtid finns det ofta en tendens till låsta positioner och resonemang […]


Svenska sjöofficerare under 1500-talet

Utgivning:
Utkommer januari 2017, inbunden, ca 650 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-33-9
Kort beskrivning:

Den svenska flottan expanderade kraftigt under 1500-talet. De större fartygen kunde ha hundratals personer ombord, från sjöfolk till infanterister och artillerister. Och uppdragen kunde variera från att anfalla eller kapa fientliga fartyg till att skydda svenska handelsintressen, diplomatiska uppdrag eller kungliga frierier.   Mot en fond av 1500-talets makthavare, krig och individuella utmaningar berättar den […]