Svensk nazism och historiebrukFallstudier om flottan och örlogsstaden Karlskrona

Utgivning:
maj 2019, inbunden, 328 sidor
ISBN:
978-91-87439-55-1
Beskrivning:

Den gängse bilden är att Karlskrona alltsedan 1930-talet varit ett fäste för nazismen i Sverige, och att de nationalsocialistiska idéerna först fick spridning genom officerare i den svenska flottan. Harry R:son Svensson, doktor i historia vid Stockholms universitet, menar att detta inte stämmer och att det är en myt att Karlskrona skulle ha varit ett nazistfäste.

Namnkunniga svenska nazismforskare har hävdat att 1990-talets nazistiska grupperingar i Karlskrona var arvtagare till 1930-talets nazister och att det skedde ett arvskifte på 1970-talet. Författaren Karl N Alvar Nilsson har å sin sida gjort gällande att nazismen inom den svenska flottan var framträdande under andra världskriget. Som örlogsstad och huvudstation för den svenska flottan skulle Karlskrona därmed ha blivit huvudsätet för Sveriges nazister.

Författarenär den första som källkritiskt granskatdessa påstående och anklagelser. I boken redovisar han forskning som visar att stödet för de nazistiska idéerna i Karlskrona vid tiden för andra världskriget i själva verket var lågt både bland befolkningen och dåtidens sjöofficerare


Om föfattaren

Harry R:son Svensson

Harry R:son Svensson disputerade år 2017 på avhandlingen Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden: Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945vid historiska institutionen och Centrum för maritima studier på Stockholms universitet. Han är född och uppvuxen i örlogsstaden Karlskrona och fokuserar sin forskning på olika aspekter av stadens historia.