Naturens rättigheterAtt skapa fred med jorden

Utgivning:
Ny utgåva mars 2020, första upplagan 2019, inbunden, 4-färg, rikligt illustrerad av kända konstnärer och fotografer.
ISBN:
978-91-87439-53-7
Beskrivning:

Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse, så kallad ekocid, bli ett brott. För många i västvärlden innebär idén ett nytänkande som möjliggör en fredlig relation mellan människa och natur. Historien visar att sådana nya lagar kan bereda väg för verkliga kultur- och systemskiften. Här presenteras idén av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg samt forskaren Martin Hultman. De beskriver hur den vuxit fram och idag sprids över världen när floder, skogar och berg får rättigheter i en förvånande hastighet. Boken visar hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid liksom hur vi alla kan delta med hjälp av ekopedagogiken där vi tar steget från åskådare till medskapare.

PRESSMEDDELANDE


Om föfattaren

Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman

Nikolas och Ingrid Berg driver tillsammans företaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Som ekopedagoger, folkbildare, kreatörer och inspiratörer söker de skapa rum för lärande, där frågorna är viktigare än svaren. För dem handlar lärandet inte minst om att utforska hållbara relationer – med naturen, omvärlden och varandra. De vägleder grupper, organisationer och företag i utforskningar om hur man kan medskapa hållbara kulturer i balans med planetens ekosystem. De utvecklar och driver utbildningar om bland annat ekopedagogik, naturens rättigheter och lokalsamhällenas rättigheter, det sistnämnda genom Byakademin och Framtidens by (bredbandsbullerbyar). De har även tagit initiativ till affärsnätverket BEAR, Business for Earth Rights.

Martin Hultman har i över 15 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Resultaten är böckerna Den inställda omställningen, Discourses of Global Climate Change, Posthumanistiska Nyckeltexter och Ecological Masculinities samt tidskriftsartiklar, tidningskrönikor, videoföreläsningar m.m. Idag arbetar han vid Chalmers och leder tre långsiktiga och omfattande projekt om socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi, olika former av klimatförnekelse samt ekologiska maskuliniteter.