Scandia

Utgivning:
Höst 2019, band 85, häfte 2, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Detta nummer innehåller bland annat ”Jordpris och jordränta i den senmedeltida krisen” där Johan Söderberg skriver om de långsiktiga tendenserna i sociala gruppers ställning på jordmarknaden i Sverige under medeltiden. I sin artikel ”Martin Luthers syn på kvinden som hustru og hersker” analyserar Sasja Mathiasen Stopa Martin Luthers kvinnosyn. Vidare lyfter Jonny Hjelm och Rebecka Dahlkvist i sitt bidrag ”Folkhemmets prosekulära aktörer. Förbundet för religionsfrihet och bruket av borgerliga begravningar” fram vikten av att studera de prosekulära organisationer som funnits i Sverige sedan 1800-talets slut. Under rubriken ”Scandia introducerar” ställer sig Liesbeth Geevers frågan om det finns en gammal och en ny dynastisk historia – och i så fall vad det nya kan tänkas vara. Maria Sjöberg presenterar under rubriken ”Scandia utblick” det omfattande kunskapsprojekt som går under namnet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som hon själv, med många medhjälpare, i hög grad bidragit till att sjösätta.

Innehåll

Redaktören har ordet, – Svante Norrhem

Jordpris och jordränta i den senmedeltida krisen, – Johan Söderberg

Martin Luthers syn på kvinden som hustru og hersker, – Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Folkhemmets prosekulära aktörer, – Rebecka Dahlkvist & Jonny Hjelm

Scandia introducerar: Ny dynastisk historia, – Liesbeth Geevers

Scandia utblick: Om behovet av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, – Maria Sjöberg

Temarecensioner: Korsettkriget. Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet av Henric Bagerius och Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870–1914 av Leif Runefelt. Recenserade av Eva Blomberg

Recensioner

Mindre uppmärksammade historiska jubileer,  – Fredrik Tersmeden

 

http://journals.lub.lu.se/scandia