Rännil blev till flodNätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund

Utgivning:
2019, inbunden, illustrerad, 192 sidor
ISBN:
978-91-87439-54-4
Beskrivning:

Det har förflutit att halvt sekel sedan 68-rörelsen sköljde över stora delar av västvärlden. Många inom denna vänstervåg var studenter, författare eller intellektuella. Också kristna studenter var på ett eller annat sätt influerade av rörelsen. Den här boken sätter strålkastarljuset på vad som hände i universitetsstaden Lund bland kyrkliga och frikyrkliga studenter under ”de röda åren” 1968–1972. 

Genom studier av Kristna Studentrörelsens tidskrift Inter Nos för denna tidsperiod blottläggs det som kommit att kallas 68-kyrkan, ett vänsterradikalt nätverk bland studenter som sedermera kunde sätta sin prägel på Svenska kyrkan och delar av frikyrkligheten. En rad personer behandlas, bland dem 68-profiler som Per Frostin, Martin Lind och KG Hammar, förebilder och vägröjare som Anne-Marie Thunberg och Harry Aronson men även kritiker av vänsterns ideologiska grund, främst Tage Lindbom och Václav Havel. 

Rännil blev till flod ger ett viktigt bidrag till att förstå Svenska kyrkan av idag. 


Om föfattaren

Gunnar Hyltén-Cavallius

 GUNNAR HYLTÉN-CAVALLIUS (f. 1949 i Växjö), studerade teologi i Lund 1968–1972, prästvigdes 1973 och innehade olika prästtjänster i Svenska kyrkan fram till pensioneringen 2014. Teol. lic. i kyrkohistoria 2002. Har utgett ”Inom den trånga kretsen av några tusende bönder”. Carl Fredrik Cavallius som predikant. En studie i småländsk 1800-talsförkunnelse (2004).