Forskarpriset till Jan Gletes minne

Sjöhistoriska Samfundets forskarpris till Jan Gletes minne går år 2021 till Patrik Höglund. Den 1 oktober disputerade han med ”Skeppssamhället. Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet”.