Massmediernas historia

Två böcker om massmedierna i Göteborg som behandlar dagspressen respektive radio och tv släpps 1 oktober. ”Många tidningar var det” av professor emeritus Sverker Jonsson och ”En himla massa program” av professor Lars-Åke Engblom.