”I främmande hamn” får ännu en strålande recension

”Det här är en bok som passar alla som är intresserade av Sveriges maritima historia och konsulatens specifika roll i den. Det är lätt att ryckas med i de olika berättelserna som återges och i flera fall är det också möjligt att komma de individer som beskrivs – allt från sjömän till konsuler – nära.” RIG