BTJ skriver om ”Vem säger vad”

Författaren Martin Blecher presenterar i ”Vem säger vad?” en saklig bakgrund till Israel-Palestina-konflikten och lägger därefter fram ett rimligt urval av både sådana som tror på en fredlig lösning med två självständiga stater och sådana som förkastar denna idé fullständigt. […] Den välskrivna boken introduceras av professor Leif Stenberg.