En imponerande bok

”Stig Andersson har skrivit en imponerande bok [En kamp för livet] som skildrar sjukvårdens utveckling från medeltid till nutid.” Tidskriften Seniora läkare