Juridiska rättigheter till naturen

Boken ”Naturens rättigheter” visar hur lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid liksom hur vi alla kan delta med hjälp av ekopedagogiken där vi tar steget från åskådare till medskapare.