Uppskattande ord i RIG

Om ”Rättegångsgudtjänsten i Sverige”. ”Författarens språk är lättillgängligt. Framställningen är pedagogisk […] systematiskt genomförd [och] bör intressera en kyrkohistoriskt, liturgihistoriskt och rättshistoriskt inriktad läsekrets”.