SockerkungenJACOB LACHMANN I SKÅNES OCH DANSKA VÄSTINDIENS SOCKERINDUSTRIER

Utgivning:
November 2016, inbunden, 215 sidor, rikligt illustrerad, färg
ISBN:
978-91-87439-35-3
Beskrivning:

En stormig, kall vinterdag i januari 1881 kom en dansk affärsman till Ystad med ett uppdrag. Tjugo år senare drev han ett av Sveriges största sockerimperium.

Detta är den spännande historien om Jacob Lachmanns resa från kaffehandlare i Danmark till sockerkung i Sverige. Om hur Lachmann med hårt arbete och nytänkande byggde upp och utvecklade sin sockerkoncern för att sedermera sälja allt med god förtjänst. Under sin tid lyckades Lachmann även vända sockernäringen som varit en dansk förlustaffär i Danska Västindien till en vinstnäring.

Boken berättar också om hur han och hans hustru Claras intresse för kultur och samhälle med stora donationer bidrog till att utveckla kultur, byggnads-, sjuk- och personalvård samt barnomsorg både i Skåne och i Västindien.

 


Om föfattaren

Bengt Lachmann

Född 1931 på Charlottenlund utanför Ystad. Han utbildade sig till civilingenjör i skeppsbyggnadskonst på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1956.

Efter studierna arbetade han på Kockums Varv i Malmö och Kungliga Marinförvaltningens Ubåtsbyrå i Stockholm. Som chef för ubåtsprojekteringen på Kockums införde han bland annat ett parameterprogram samt initierade den svenska exporten av ubåtar genom att tillsammans med Marinen och Marinförvaltningen få igenom ändringar i Sveriges exportlagstiftning.

År 1977 flyttade han till Monaco som generaldirektör för den europeiska industriella organisationen Eurocean bestående av ett 20-tal av Västeuropas stora industrigrupper med oceanografen Cousteau som ordförande. Organisationen analyserade möjligheterna att industriellt utveckla och använda havens resurser för mat, energi och metall- och mineralutvinning.

1982 etablerade han sig som egenföretagare och konsult i Monaco. Ett uppdrag 1995/96 var att i Litauen leda en grupp i omställningen från sovjetsystem till marknadsekonomi. Lachmann bidrog till att införa ett lagstiftat hypotekssystem baserat på det dåvarande svenska. Ett lånesystem som drog till sig kapital från väst och stabiliserade landets ekonomi och långsiktiga tillväxt.

År 2003 flyttade han och hans hustru Bodil hem till Sverige och sin gård Högasten med lantbruk på sydkusten i Skåne. Från det att de flyttade in på gården 1958 har de utvecklat gårdens hus och park, en gammal skola och en arrendegård efter egen smak.