Scandia

Utgivning:
Höst 2018, band 84, häfte 2, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Detta nummer innehåller bland annat en artikel av Kristine Dyrmann om den danska salongsvärdinnan Charlotte Schimmelmann och hennes vistelser i Bad Pyrmont under sent 1700-tal. Som adelsdam och gift med en centralt placerad och inflytelserik politiker hade Schimmelmann en given plats i epokens beau monde och kunde agera som mellanhand och rådgivare inom sin tids informella diplomati. Dyrmann skriver inom ett internationellt forskningsfält om kvinnor som aktörer inom politik och diplomati.

Dag Retsö utgår i sin artikel om livsmedelsförsörjning på Västerås slott 1517­–1520 från en nyligen upptäckt och detaljerad handskrift i danska Rigsarkivet. Genom detta fynd har Retsö kunnat följa ölbryggning, brödbak och slakt samt konsumtion av en lång rad livsmedel under mer än tre år. Artikeln bidrar till ökad kunskap om levnadsstandarden i Sverige under senmedeltiden.

Ungdomsupplopp är temat för Martin Ericssons och Andrés Brink Pintos artikel. I fokus står de så kallade nyårskravallerna 1956 och Hötorgskravallerna 1965. Författarna är intresserade av hur den tidiga efterkrigs­tidens ungdoms- och fritidspolitik formades och skapade föreställningar om ungdomar, men även hur detta politiska fält användes för att intervenera mot unga människor.

I ”Scandia utblick” ställer sig Staffan Bergwik frågan vad det växande forskningsfältet ”kunskapshistoria” ger för nya insikter.  Som vanligt bjuder Scandiapå temarecensioner och andra recensioner av nyutgiven svensk och internationell forskning.

Innehåll:

”Alléen i Pyrmont er et aristokratisk tableau” – Kristine Dyrmann

Livsmedelsförsörjning och näringsstandard på Västerås slott 1517–1520 – Dag Retsö

Att reglera ungdomars rörelser i staden – Martin Ericsson & Andrés Brink Pinto 

Scandia utblick: Kunskapshistoria: nya insikter? – Staffan Bergwik

Till minne: Tio år av utveckling – Sverker Oredsson och Scandia – Ulf Zander

Recensioner

För 375 år sedan (1643) – Fredrik Tersmeden