Scandia

Utgivning:
Årgång 2022, band 88, häfte 1
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Scandias aktuella nummer fokuserar på modern historia. Den första artikeln handlar om 1800-talet. Pelle Oliver Larsen analyserar den offentliga debatt om kvinnors tillgång till universitet i allmänhet och till medicinsk utbildning i synnerhet som ägde rum i Danmark mellan 1851 och 1875. 

Vi fortsätter med en artikel om digital historia. Pelle Snickars förklarar i den vad temamodellering är, hur metoden kan användas i digital historisk forskning och hur statistisk analys av ordfördelningen i teman kan generera intressanta resultat. 

Fredrik Alvén, Klas-Göran Karlsson och Marianne Sjöland ägnar nästa artikel åt historiekultur och -didaktik. De undersöker högstadieelevers svar på frågan om orsakerna till förintelsen i de nationella proven i historia.

Under vår nya rubrik ”Scandia debatt” vill Andrés Brink Pinto stimulera en diskussion om hur historiker kan arbeta med känsliga arkivkällor på ett etiskt sätt. 

Detta nummer innehåller två ”Scandia introducerar”. I det första presenterar Dorothée Götze tidigmoderna fredsstudier i den tyskspråkiga världen som avsevärt skiljer sig från den svenska forskningen. 

I det andra introducerar Jens Millkrantz, Anna Åberg, Kristoffer Ekberg och Susanna Lidström det framväxande internationella forskningsområdet petrokultur i relation till svensk energihistoria. 

Som vanligt innehåller detta nummer även recensioner av ny historievetenskaplig litteratur. Numret bjuder dessutom på två temarecensioner, en om humorns historia, den andra om det tidigmoderna hovet i Sverige.