Många tidningar var detGöteborgspressen under 100 år (1920–2020)

Utgivning:
Höst 2020, rikligt illustrerad, 420 sidor, inbunden
ISBN:
978-91-87439-61-2
Beskrivning:

Under de senaste 100 åren har Göteborg haft ett tiotal självständiga dagstidningar, därtill flera mindre med glesare utgivning. Men idag återstår bara två, Göteborgs-Posten och Göteborgs-Tidningen. Alla andra är ett minne blott.

I den här boken tecknas för första gången den samlade göteborgska tidningshistorien (1920–2020). Vilka var alla dessa tidningar? Varför grundades de? Vilka var deras profiler? Vilken roll spelade de i stadens politiska liv och samhällsliv? Och hur och varför försvann de?

Tidningarnas historia berättas mot bakgrund av den allmänna politiska, ekonomiska och branschspecifika utvecklingen. Deras ekonomi och marknadsförhållanden får stort utrymme, men också det journalistiska innehållet beskrivs. Stor plats får de större tidningarnas förgrundsgestalter, såsom tre generationer Hjörne och Torgny Segerstedt.


Om föfattaren

Sverker Jonsson

Sverker Jonsson, född 1947, är professor emeritus i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Han har forskat om press- och reklamhistoria alltsedan doktorsavhandlingen Annonser och tidningskonkurrens 1977 och var en av avsnittsförfattarna i fyrbandsverket Den svenska pressens historia.

Ett andra forskningsområde är svensk industrihistoria, särskilt den moderna stålindustrin, men även småindustrin (möbeltillverkningen).