En region i klämBerättelsen om Öresundsregionen

Utgivning:
Inbunden, 4-färgstryck, illustrerad, 220 sidor, utkommer maj 2019
ISBN:
978-91-87439-52-0
Beskrivning:

Boken handlar om Öresundsregionen, belägen mellan Östdanmark och Sydsverige med Öresund som vattendelare. Idag sammanbunden av Öresundsbron. Från ingenting ville regionen bli den bäst integrerade gränsregionen i Regionernas Europa och konkurrera med andra nordeuropeiska regioner om företag, arbetskraft och investeringar. Berättelsens första tråd följer regionens spännande utveckling fram till idag. Vad har lyckats och vad har misslyckats? Varför blev det som det blev? Vilka utmaningar väntar framöver? Detta levandegörs och fördjupas genom ett stort antal intervjuer med bland andra ledande politiker som själva varit med och påverkat utvecklingen. Berättelsens andra tråd nystar upp regionens relation till det europeiska projektet och de transnationella regionernas roll. Det handlar om makten och positioneringen på EU-, nations-, region- och lokala nivån, perspektiv som ökar vår förståelse om hur allt hänger ihop. 


Om föfattaren

Christer Persson & Hans-Åke Persson

Christer Persson är docent i ekonomisk geografi från Lunds universitet och sedan 2012 knuten som lärare och forskare till Malmö universitet. Han var från 1989–2010 utvecklingschef och senior advisor i Malmö stad med ansvar för bland annat Öresunds- och EU-frågorna. 

Hans-Åke Persson är professor emeritus i modern europeiska historia vid Roskilde universitet. Han har också varit verksam vid Lunds och Malmö universitet. Persson har en omfattande produktion i frågor som rör Europa i allmänhet och migration i synnerhet. Senast som redaktör tillsammans med professor Oscar Hemer för boken In the Aftermath of Gezi (2017) som diskuterar situationen i Turkiet genom protesterna i Istanbul 2013.