DelsjöskogenStorstadsbornas gröna vardagsrum

Utgivning:
Augusti 2021, 224 sidor, inbunden, flexband, färg, rikligt illustrerad med foton och kartor
ISBN:
978-91-87439-66-7
Beskrivning:

DELSJÖOMRÅDET i Göteborg och Kåsjöområdet i Partille bildar ett stort grönområde som mycket omtyckt utflyktsmål under alla årstider. I boken Delsjöskogen finns berättelser om händelser, platser och personer från områdets rika historia.

Med bokens kartor och beskrivningar kan du upptäcka nya platser och upptäcka redan kända platsers historia. Utanför de stora stråken väntar dig de bästa upplevelserna i Delsjöområdet. Där finns husgrunder som skvallrar om gångna tiders torpare, där finns spåren efter stenhuggarnas arbete, rövarnas gömställen och dammar som gav kraft åt kvarnarna i området.

I boken berättas naturens historia. Hur landskapet och träden har förändrats från en ädellövskog, till ett landskap av ljung och berg innan de stora skogsplanteringarna fick granskogen att breda ut sig. Även de flesta av djuren var länge borta från området, men återkom tillbaka igen delvis med människans hjälp.

Dramatiska historier om mord och ond bråd död vid avrättningsplatsen samt glädje och nöje då stadens befolkning sökte friluftsliv vid sjöarnas stränder och prövade på nya och oväntade friluftsaktiviteter. Man kan exempelvis fråga sig varför Herr Zetterström stod utanför Stora Torps stall iförd en röd rock och en rävsvans på vänster axel hösten 1887.

 


Om föfattaren

Per Hallén

PER HALLÉN är fil.dr och universitetslektor i ekonomisk historia och har under lång tid studerat stadens grönområden ur ett historiskt perspektiv. Delsjöskogen är uppföljaren till Upptäck Skatås som publicerades 2018.