Brittiska flottan i Östersjön

Utgivning:
2021, inbunden, rikligt illustrerad med kartor, bilder, teckningar och dokument i färg, ca 280 sidor
ISBN:
978-91-87439-68-1
Beskrivning:

Den brittiska flottans agerande i Östersjön genom tiderna är för de flesta, även de historiskt intresserade, tämligen okända trots att britterna vid många tillfällen uppträtt med stora flottor och eskadrar i innanhavet. Storbritannien och brittiska flottan har genom historien haft stor betydelse för händelser och skeenden i Sverige, både som motståndare och allierad.

Brittiska flottan i Östersjön behandlar brittiska flottans insatser i Östersjön under de seglande skeppens tid från medeltid till efter Krimkriget. Boken beskriver vilka intressen britterna haft i Östersjön och behandlar främst tre krigsperioder som i mycket hög grad berört Sverige: stora nordiska kriget, revolutions- och Napoleonkrigen och Krimkriget.

Författaren skriver lättillgängligt och intressant om den sjökrigshistoria som sällan behandlas i svenska historieverk. Boken fyller därmed en lucka i den svenska militärhistoriska litteraturen. Boken är rikt illustrerad med kartor, bilder och teckningar.


Om föfattaren

Nils Modig

Kommendörkapten Nils Modig tog sjöofficersexamen på Kungl. Sjökrigsskolan 1965 varefter han under sitt yrkesliv tjänstgjorde i kustflottan. Efter pensioneringen har författaren ägnat sig åt sina stora intressen: militärhistoria samt teckning och målning. Han har tidigare utgivit böckerna Strömstad – Gränsstad i ofred och krig (2013) och Båtsmän från Bohuslän (2017).