1689 års katekes av Olaus Swebilius

Utgivning:
2018, inbunden, 174 sidor
ISBN:
978-91-87439-49-0
Beskrivning:

Swebilii katekes från 1689 är ett unikt dokument som Sveriges första riksnormerande katekes. Under mer än 120 år präglade den svenskt kyrkoliv, hem och skola. Katekesen är fylld med gedigen teologisk kunskap, skickligt och vackert återgiven i frågor och svar. Svaren är ibland, med pedagogisk finess, utformade i flera delar. I katekesen återspeglas den normerande kyrkoläran och teologin, men här anas också de lärokonflikter som fanns med andra kyrkor och problem i de egna församlingarna. Det som för mer än 300 år sedan var ett viktigt undervisningsredskap för präster och lärare och en naturlig del av vanliga människors liv äger än idag stor aktualitet. Swebilii katekes kan fortfarande med fördel användas för att undervisa, vägleda och utöva själavård. Liksom för att ge en fördjupad teologisk kunskap i allmänkyrklig, västlig och evangelisk kyrkotradition. Till katekesens avskrift har lagts en omfattande inledning om dess historiska kontext, tillkomst och om den svenska kateketikens historia. Denna andra upplaga (2018) är översedd och försedd med en utökad inledning.


Om föfattaren

Johan Herbertsson

Johan Herbertsson (f. 1975) kommer från Halland och har bl.a. studerat teologi, språk och filosofi. 2003 prästvigd för Göteborgs stift i Svenska kyrkan; disputerade 2016 med avhandlingen Rättegångsgudstjänsten i Sverige på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet där han arbetar som forskare. 2017 gav han ut 1689 års katekes av Olaus Swebilius och 2018 Ord om Ordet.