Vita rockar och bruna skjortorNazimedicin och läkare på flykt

Utgivning:
2013, 320 sidor, inbunden med hårdpärm
ISBN:
978-91-87439-00-1
Beskrivning:

Protesterna mot att ge en handfull judiska läkarflyktingar arbete i Sverige gick som löpeld genom de svenska universitetsstäderna vintern 1939. Det var en av de mest framgångsrika opinionsyttringarna som svenska nazister lyckades uppbåda.

Vita rockar och bruna skjortor är berättelsen om nazimedicinens framväxt, flyktingarna som fördrevs, mottagande av dem som lyckades nå Sverige. Den medicinska värdegrunden förändrades. Närmare hälften av tyska läkarna skulle bli medlemmar i partiet. Nazimedicinen steg upp som en hydra från tvångssteriliseringar och eutanasi till att medverka i Förintelsen. För tusentals läkare, judar eller politiskt misshagliga, innebar nazisternas makttillträde marginalisering, uppsägningar och häktningar som skulle sluta med landsflykt, självmord eller deportation till koncentrationsläger. Ett femtiotal läkarflyktingar kom till Sverige. Ett Sverige under den mörka skuggan från Tredje Riket. De mötte frivilliga som sökte hjälpa dem, men de mötte också oförståelse och avståndstagande. Skiljelinjen mellan rättrådighet och anpassning, solidaritet och intolerans, skar genom student- och läkarkårerna. Läkarflyktingarna blev en stridsfråga mellan Läkarförbundet och Medicinalstyrelsen. Läkarförbundet anförde läkaröverskott för sitt motstånd. Läkarflyktingarna hamnade i lång arbetslöshet. Först under senare delen av kriget påbörjades integrationen. Framställningen bygger på efterforskningar i arkiv, ögonvittnesskildringar, memoarer, samt intervjuer med flyktingar eller deras barn och dåvarande svenska studenter.

Boken väcker allmängiltiga frågor om etik, den banala ondskan och flyktingskap. Uppgörelsen med nazimedicinens förbrytelser lade grunden för etiska ramverk för medicinsk forskning och läkaretik. Samtidigt är nazismen en ständig påminnelse om den sociala omsorgens bräcklighet – hur snabbt förändrades inte värderingsgrunden från människors lika värde till uteslutning av somliga.

Press

Ulf Högberg har i ”Vita rockar och bruna skjortor” med stor noggrannhet ackumulerat den kunskap vi idag känner till om oårens judeförakt. Här finns fotnoter, enstaka intervjuer och citat återgivna med all önskvärd pregnans. Det råder inget tvivel om det medicinska skråets skuld. […] Högbergs bok är gedigen. www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/den-vita-karens-morka-hemlighet/ Sydsvenskan

Ulf Högberg skildrar ett beklämmande decennium i vårt lands historia, tiden 1935–1945. Här uppvisas en närmast ofattbar likgiltighet inför människors lidande (från våra myndigheter) och småskuren kåranda (olika läkarorganisationer). […] Det här är en mycket innehållsrik och välskriven bok. DalaDemokraten

Identitet och tillhörighet förbytt till otrygghet och utblottning […] illustrerar i hög grad dessa krafter. Vid sidan av granskningen av ett mörkt kapitel i svensk läkarhistoria, är det en av bokens verkliga förtjänster. Flyktingskapet har en allmängiltighet, skriver Högberg. Häri ligger bokens aktualitet. EXPO 3/2013

Det hade hållits en väldig demonstration i Stockholm i februari 1939 med fackeltåg och diskussioner i Uppsala och Lund på studentkårerna, ja det hade stormat kring detta nya hot, denna ”judeimport”. Man tänker sig att det åtminstone rörde sig om hundratal och man häpnar när det går upp för en att det bara var en ynka handfull personer som sökte arbetstillstånd! Högberg kallar dessa opinionsyttringar för de svenska nazisternas mest framgångsrika kampanj Sverige.[…] Det här är en mycket innehållsrik och välskriven bok. Västerbottenskuriren

Utifrån forskning i arkiv och bibliotek samt intervjuer skriver Ulf Högberg, läkare och professor vid Uppsala universitet, både sakligt och välformulerat om etik, flyktingskap, utanförskap och integration utifrån historiska skeenden. Ämnen som är allmängiltiga och aktuella än idag. BTJ

En mycket nyttig skildring just av hur bräckliga de liberala värderingar, som inte minst Sverige och inte minst läkarskrået berömmer sig av, kan få ett begränsat värde den dag de ställs på prov, t ex genom en stormakts eller den kapitalistiska marknadens krav. Clarté


Om föfattaren

Ulf Högberg

Ulf Högberg är läkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet, tidigare Umeå universitet. Populärvetenskapligt har han publicerat artiklar om kvinnors och barns hälsa, förlossningsvård, folkhälsa och medicinhistoria. Han har tidigare publicerat böckerna De gröna bergen, som biståndsläkare i Moçambique, en läkares erfarenheter (1981) och Svagårens barn, ur folk hälsans historia (1983).