Vem säger vad?Röster för och emot tvåstatslösningen mellan Israel och Palestina

Utgivning:
Utkommer mars 2017, 210 sidor, mjukband
ISBN:
978-91-87439-36-0
Beskrivning:

Kommer Israel och Palestina någonsin att kunna samexistera, och hur ska det i så fall gå till? Hur ska Israels ambition att utgöra en demokratisk, judisk stat kunna möjliggöras samtidigt med palestiniernas strävan efter självbestämmande och nationella ambitioner?

I diskussionen om israelers och palestiniers framtid finns det ofta en tendens till låsta positioner och resonemang som upprepas gång efter annan. Den här boken vill vara en objektiv och förnuftig röst genom att presentera balanserade texter från respektabla aktörer som ger olika perspektiv på situationen och resonerar kring alternativa lösningar.

Tvåstatslösningen har alltsedan den så kallade Balfourdeklarationen 1917 varit det tongivande svaret på konflikten mellan Israel och Palestina. Men trots att det gått 100 år sedan dess och 50 år sedan sexdagarskriget har den ännu inte förverkligats. Det kan därför finnas all anledning att belysa alternativ som sällan får utrymme i debatten.

 


Om föfattaren

Martin Blecher

Martin Blecher föreläser och skriver flitigt om Mellanösternkonflikten och de svensk-israeliska relationerna. Hans artiklar om de svensk israeliska relationerna har uppmärksammats av bland annat Jerusalem Post, Israel Hayom, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sydsvenskan. Han har tidigare arbetat på The Carter Center.