Universitetslärare i förändringEn antropologisk studie av profession, utbildning och makt

Utgivning:
Maj 2015, dansk bindning, 144 sidor
ISBN:
978-91-87439-13-1
Beskrivning:

Nagonting har hant med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Studenter anklagar universitetslärarna för ett oprofessionellt beteende, medan universitetslärarna ondgör sig över studenternas omogna förhållningssätt till högre utbildning. Detta samtidigt som policymakare påstår att universitetslärare har ”professionaliserats” i samband med de nya kraven på högskolepedagogisk utbildning. Hur skall vi förstå detta? Socialantropologen Torbjörn Friberg söker svar genom att studera en mängd oartikulerade samtidshistorier. Boken har fokus på de produktionsprocesser som ligger till grund för ett nytt professionellt beteende och en ny social relation. Genom att ”studera igenom” policydokument, högskolepedagogiska kurser och professionella utsagor följer Friberg hur idén om högskolepedagogik mottas och förändras över tid och rum.

Recension
Sociologisk forskning


Om föfattaren

Torbjörn Friberg

Torbjörn Friberg är en svensk socialantropolog med intresse för hur politiska, ekonomiska ochkulturella processer påverkar människor.

Friberg blev filosofie doktor vid Lunds universitet på avhandlingen Diagnosing Burn-out 2006, och har sedan verkat som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola. Friberg är idag anställd som postdoktor vid Institutionen för antropologi, Köpenhamns universitet. Hans pågående forskning handlar om relationen mellan universitet, industri och stat i samband med etableringen av ESS och MAX IV i Lund, Sverige.