Sjövägen till SverigeFrån 1500-talet till våra dagar

Utgivning:
2016, inbunden 330 sidor, 150x227, inbunden, rikligt illustrerad, färg.
ISBN:
978-91-87439-27-8
Beskrivning:

FÖR FÖRSTA GÅNGEN tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag.

Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart. Den andra delen innehåller mer avgränsade utblickar. Här behandlas ämnen som sjömanstatueringar, hummerfiske, det unika svenska intresset för fritidsbåtar mm. I stort som smått visar perspektiven på hur viktigt havet varit för både nationen och dess människor.

Att detta förhållande behöver framhållas i en egen bok förklaras kanske av att havet är ständigt närvarande och ändå lätt glöms bort. Inte minst gäller det havets och sjöfartens betydelse i den svenska historieberättelsen.

 


 

International Journal of Maritime History-2016-Book Reviews-622-4

 


Om föfattaren

Simon Ekström, Leos Müller & Tomas Nilson (red.)

Simon Ekström, docent i etnologi, Leos Müller, professor i historia, Tomas Nilson, lektor i historia, Mattias Agerberg, doktorand i statsvetenskap, Henrik Alexandersson, doktorand i arkeologi, Mirja Arnshav, fil.lic. i arkeologi och forskningssamordnare vid Statens maritima museer. Lennart Bornmalm, lektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Mattias Frihammar, FD i etnologi och postdoktor vid Centrum för maritima studier. Hanna Hagmark-Cooper, FD i historia och chef för Ålands sjöfartsmuseum. Per Hallén, lektor i ekonomisk historia, Dan Johansson, doktorand i historia, Pauli Kivistö, forskare vid Sjöhistoriska institutet i Åbo, Thomas Taro Lennerfors, universitetslektor och docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Ingvar Sjöblom, universitetsadjunkt och Gunnar Åselius, professor i historia