ScandiaTidskrift för historisk forskning

Utgivning:
2017:1, ca 150 sidor
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Detta Scandia-nummer inrymmer några miniteman som förenar en del artiklar, debattinlägg och recensioner. Det första mer uppenbara temat är historiekultur och här inleder vi med Henrik Åström Elmersjös text om historikern Sven Ulric Palme. I ”Historievetenskap och historieundervisning. Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan” analyserar Åström Elmersjö relationen mellan historievetenskap och historieundervisning genom att undersöka hur Palmes historielärobok mottogs av det granskade organet Statens läroboksnämnd samt hans roll i historieläroboksdebatten under 1950-talet. Analysen kopplas till en diskussion om hur uppfattningen om historievetenskapens mening i relation till innehållet i historieläroböcker kan liknas vid en förhandling rörande vad som uppfattas som intressant och relevant inom historiekulturen.

Innehåll:

Redaktören har ordet. Henrik Rosengren

Historievetenskap och historieundervisning. Sven Ulric Palme och 1950-talets läroböcker i historia för folkskolan. Henrik Åström Elmersjö 

Att skapa och reproducera minnet av en nationell storman. A.I. Arwidsson (1791–1858) i storfurstendömet Finlands historiekultur på 1800-talet. Johanna Wassholm 

From Nueva Canción to hip-hop. An Entangled History of hip-hop in-between Chile and Sweden. Susan Lindholm 

Scandia introducerar: Historien om vår andra natur. Dygdebegreppet och historisk forskning. Andreas Hellerstedt 

Scandia utblick: Genmäle om Sture Bolin och Sveriges Nationella Förbund. Sverker Oredsson 

Recensioner