ScandiaTidskrift för historisk forskning

Utgivning:
2012
ISBN:
ISSN 0036-5483
Beskrivning:

Detta nummer av Scandia innehåller artiklar om samspelet mellan medierna och motorflyget under tidigt 1900-tal, om framväxten av modern barnpsykiatri i Sverige, om det rådande läget för genushistoria vid några danska universitet och om om berättelser om seuellt våld i massakern på armenier 1915-1916. Utöver artiklarna ryms även en tecknad betraktelse över historikertillvaron och en introduktion till känslornas historia, liksom temarecensioner och recensioner.

Innehåll:

Historikerfemkamp, Ainur Elmgren

Aviatik och journalistik  – Flygbaronen och medierna kring 1910, Johan Jarlbrink & Andreas Nyblom

Från samhällets barn till egna individer – Barnpsykiatrisk behandlingsideologi 1945–1985, Karin Zetterqvist Nelson

Kønsforskningens status i et dansk faghistorisk felt, Rikke Juel Madsen

Sexuellt våld i vittnesberättelser om massakern på armenier 1915–1916, Monika Edgren

Scandia introducerar: Eviga emotioner och konstruerade känslor, Hugo Nordland

Recensioner


Om föfattaren

Ainur Elmgren, Johan Jarlbrink & Andreas Nyblom, Karin Zetterqvist Nelson, Rikke Juel Madsen, Monika Edgren, Hugo Nordland