Samhällets rörelselagMarx, Darwin och statsvetenskapens politisering

Utgivning:
september 2017, 248 sidor, inbunden
ISBN:
978-91-87439-39-1
Beskrivning:

Hur förändras vårt samhälle, vad är förändringarnas ”motor” – och hur studerar man detta på bästa sätt? Den här boken argumenterar för en evolutionär ansats för den samhällsvetenskapliga forskningen, till skillnad från den i Sverige rådande icke-evolutionära ansatsen. Den första tar sin utgångspunkt i Charles Darwins Om arternas ursprung medan den andra låtit sig influeras av politiserade tolkningar av Karl Marx’ Kapitalet.

Mikael Sandberg menar att politiseringen av samhällsforskningen förvridit vårt synsätt på samhället och hur förändringar av samhällen går till, och att det bara är Darwins teori som kan ge oss verkligt vetenskapliga svar. Hur väl man än vill att det ska vara på ett visst sätt, så följer inte verkligheten de politiska önskningarna utan samhällets rörelselag. Och den har sin grund i Darwins teori, inte Marx’. Författaren menar att samhällsforskarna ryggar för den insikten och hävdar att just det mänskliga samhället är undantaget i universum från giltigheten av Darwins teori. Boken visar hur fel detta synsätt är, att politisering av vetenskap alltid blir fel, inte minst på statsvetenskapens område.


Om föfattaren

Mikael Sandberg

Mikael Sandberg är professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Förutom flera lärosäten i Sverige har han har studerat och forskat vid The Johns Hopkins University, Columbia University, UN University, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung samt University College London.