Pyttipanna-träffarDen svenska Traktörklubbens första 60 år och dess betydelse för den svenska restaurangnäringen

Utgivning:
2015, inbunden 176 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87439-18-6
Beskrivning:

Under krigsåret 1943 bildade Tore Wretman tillsammans med Gunnar Jansson och Sigvard Edberg den svenska Traktörklubben i Tores mammas kök. Traktörklubben hade en föregångare i Traktörsocieteten, som var verksam tills skråväsendet avskaffades.

Ändamålet med Traktörklubben var att skapa ett intimt och kamratligt samarbete till det urgamla traktöryrkets fromma. De tre grundarna hade lärt sig restaurangyrket den hårda vägen. Som ett sätt att höja yrkets status arbetade de för en ordentlig yrkesutbildning. Hjärtefrågorna för klubben har alltsedan dess varit nyrekrytering, utveckling och utbildning.

Boken handlar om Traktörklubbens verksamhet under dess första sextio år, 1943–2003, och dess betydelse för svensk restaurangnäring. Medlem blir man genom en förfrågan från klubbens medlemmar. Ännu har inget tackat nej till erbjudande om medlemskap. Klubben har idag ett 90-tal medlemmar.


Om föfattaren

Ulrica Söderlind

Ulrica Söderlind, med en bakgrund i restaurangbranschen, är fil.dr i ekonomisk historia. I hennes tvärvetenskapliga avhandling Skrovmål studeras kosthållning och näringsvärde i den svenska flottan 1500–1800. Ulrica har skrivit fyra andra böcker och 60-talet vetenskapliga artiklar om mat och dryck från olika tidsperioder och områden.