När de gamla gudarna dogGrekiskt och kristet på väg mot senantiken

Utgivning:
193 sidor, mjukband, illustrerad, tid. utgiven 2012.
ISBN:
9789187199066
Beskrivning:

Kristendomens födelse ca 50 e.Kr. är den märkligaste händelsen under antiken. Så har antikforskare inte alltid tyckt. Höjdpunkten för dem var lika med de tre hundra åren mellan Homeros och Platon (700 f.Kr.–400 f.Kr.). Det Nya testamentet, den tveklöst intressantaste senantika textsamling som finns på grekiska, tillkommet mellan 50 och 100 e.Kr, lämnades i teologernas vård, vilket inte alltid var lyckligt. Vad religionshistoriker, klassiska filologer och vanliga antikhistoriker tyckte lämnades därhän. Bokens inriktning är mentalitetshistorisk. Huvudtemat, den grekisk-romerska antikens övergång till en kristen värld, utforskas inte systematiskt utan återkommer gång på gång från olika perspektiv i När de gamla gudarna dog. Utgångspunkterna för alla kapitlen (Samvetet, Antikens ångest och pessimism, Homosexualiteten, Grekernas inställning till det förflutna, Grekiska idéer om uppfostran osv.) är genomgående egendomligheter i de grekiska och latinska texter jag studerat under mer än femtio år. På så vis har bokens olika teman genom att nästan av sig själva växa ut till meningsfulla helheter snarare uppsökt mig än jag uppsökt dem. Kristendomen avvisade inte den grekiska kulturen utan assimilerade den. Gustave Flaubert kan med sitt paradoxala skarpsinne fortfarande inspirera vårt tänkande över denna antika förnyelseprocess: När gudarna inte längre fanns och Kristus ännu inte fanns, var det, mellan Cicero och Marcus Aurelius, ett unikt ögonblick, då människan bara var till.


Om föfattaren

Lars Rydbeck

Lars Rydbeck, född 1934, är en svensk klassisk filolog och nytestamentlig exeget.


Rydbeck blev filosofie doktor vid Uppsala universitet på avhandlingen Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament 1967 och verkade sedan under många år som lektor vid Finnvedens gymnasium i Värnamo. År 1985 blev han lektor vid Katedralskolan i Lund och arbetade vid sidan av den tjänsten som universitetslektor och docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Han pensionerades 1999.


Han tilldelades Johan Lundblads pris av Svenska akademien 2014.