Människans kunskap och kunskapen om människanEn gränslös historia

Utgivning:
2012, inbunden, 162 sidor, illustrerad
ISBN:
978-91-87199-10-3
Beskrivning:

Det evigt mänskliga – finns det något sådant? Eller är människan alltid en produkt av sin samtid? Den som studerar historia stöter snart på dessa frågor. I denna bok – med 14 fristående kapitel – skriver humanister och naturvetare om människans villkor i en föränderlig värld, och om hur kunskapen om människan kan för medlas. Kronologiskt omfattar texterna ämnen från förhistoria till nutid. Sammantaget berättar de om kunskapens och människans gränser och möjligheter, och i förlängningen om hur värderingar och makt har gestaltats i sådana gränsdragningar.

”Människans kunskap och kunskapen om människan” är en vänbok tillägnad historikern Arne Jarrick.


Om föfattaren

Maria Wallenberg Bondesson, Orsi Husz, Janken Myrdal & Mattias Tydén (red.)

Författare: Maria Wallenberg Bondesson, Magnus Enquist, Anna Maria Forssberg, Susanna Hedenborg, Poul Holm, Orsi Husz, Thomas Kaiserfeld, Johan Lind, Patrik Lindenfors, Lars Magnusson, Janken Myrdal, Leif Runefelt, Jens Rydström, Johan Söderberg, David Tjeder, Mattias Tydén, Maria Ågren