Kyrkan och idrotten under 2000 årAntika, medeltida och moderna attityder till idrott

Utgivning:
Våren 2015, inbunden ca 330 sidor
ISBN:
978-91-87439-09-4
Beskrivning:

I antologin Kyrkan och idrotten under 2000 år diskuteras förhållandet mellan kyrka och idrott – i motsats till vad många tror har idrott genom historien varit ett ämne som diskuterats flitigt av representanter för kyrkan.
I boken ryms allt från idrottslig retorik och metaforik i Nya testamentet och hos antikens kyrkofäder till moderna diskussioner om kyrkans förhållande till idrottsrörelsen.
Tonvikten ligger framför allt på den svenska utvecklingen från sekelskiftet 1900 och framåt, vilket sammanfaller med att idrottsrörelsen formas och utvecklas till en av Sveriges viktigaste folkrörelser. I en tid då kyrkan tappade mark uppfattades ett nära samarbete med idrottsrörelsen ibland som ett sätt att motverka vad som uppfattades som samhällets avkristning.
I antologin medverkar historiker, kyrkohistoriker, kyrkovetare, bibelvetare, litteraturvetare, religionssociologer och teologer bl.a. Anders Jarlert, Hanna Stenström och Hugh McLeod
.


Om föfattaren

Alexander Maurits och Martin Nykvist (red.)

I antologin medverkar historiker, kyrkohistoriker, kyrkovetare, bibelvetare, litteraturvetare, religionssociologer och teologer: "Ett förbisett forskningsfält" av Alexander Maurits & Martin Nykvist, "Vi springer för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Idrottsbilder I Nya testamentet" av Hanna Stenström, "En kristen brottarskola. Bilder av andliga atleter i tiden före sportens mörka medeltid" av Andreas Westergren, "Kyrkliga uppfattningar om ’idrott’ under medeltiden" av Bertil Nilsson, "Religion, politik och idrott i Västeuropa, omkring 1870–1939" av Hugh McLeod, "Religiös idealism som bildningsproduktion. Tankar om idrottens själ med utgångspunkt hos Torsten Bohlin och Pierre de Coubertin" av Mikael Lindfelt, "Muskelkristendom på svenska. Manlighetskonstruktioner i Ungdomsvännen, omkring 1900–1914" av Elin Malmer, "Idrottsplatsen som grogrund för en manligare kyrka. Några initiativ till samarbete mellan Svenska kyrkan och idrottsrörelsen omkring 1930" av Martin Nykvist, "Idrotten och den kyrkliga skepsisen" av Anders Jarlert, "Avvisad och omfamnad. Idrott i den svenska Pingströrelsen 1940–1980" av Joel Halldorf, "Idrottspsalmer och läktarsånger – olika och ändå lika" av Sven-Åke Selander, "Sitter ’brassen’ på kyrkbänken?" av Magdalena Nordin, "Pastor Fridrik Fridriksson, KFUM och isländsk fotboll" av Gudmundur Sæmundsson, "Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och idrotten" av Simon Lampenius & Mikko Mäkelä, "Svenska kyrkan och idrotten på 2000-talet. Dagens arbete och framtidsutsikter" av Alexander Maurits & Martin Nykvist