Krona eller klaveUtvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet

Utgivning:
2015, inbunden, riktligt illustrerad, färg, 376 sidor
ISBN:
978-91-87439-16-2
Beskrivning:

Under loppet av 1800-talet förändrade Göteborg helt karaktär, från en obetydlig landsortsstad med 12.000 invånare till en expansiv industri- och sjöfartsstad, och vid sekelskiftet 1900 kunde staden räkna över 130.000 personer. Bakom denna tillväxt låg en starkt ökad ekonomisk aktivitet. Nyföretagande och investeringar krävde tillgång till kapital, som i sin tur drev på utvecklingen av en självständig göteborgsk kapitalmarknad.

Denna viktiga del av Göteborgs ekonomiska historia blir genom dessa undersökningar för första gången undersökt i sin helhet, både storleken av de formella kreditinstitutens (främst bankernas) samlade utlåning, och den förvånansvärt stora och under hela 1800-talet ökande informella kreditgivningen. Genom nya metoder kan denna ”grå” marknad redovisas med penningmäklare och lokala bankirer som aktörer, samtidigt som lånebehovet hos Göteborgs underklasser framträder i konkret form.


Om föfattaren

Per Hallén, Lili-Annè Aldman & Martin Fritz

Universitetslektor Per Hallén är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet med en inriktning mot handels-, urban- och marinhistoria.

Forskare Lili-Annè Aldman är verksam inom ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Har tidigare publicerat skrifter om utrikeshandel och konsumtion.

Professor Martin Fritz har varit verksam som forskare vid Göteborgs universitet med inriktning mot svensk industrihistoria, Göteborgs historia och Sveriges handel under andra världskriget.