Krigsbarn på SkåneslottetMammor och barn berättar om åren 1939–1948

Utgivning:
April 2016, inbunden, rikligt illustrerad, ca 200 sidor
ISBN:
978-91-87439-24-7
Beskrivning:

Under andra världskriget kom tre pojkar till slottet Maltesholm i Skåne. De skickades bort av sina mödrar för att få skydd undan krigshandlingarna och den nöd som följde i krigets spår. Det är pojkarna, deras mödrar och fostermamman boken handlar om. Om de finska krigsbarnen har mycket skrivits och diskuterats, men de här krigsbarnen har en bakgrund som skiljer ut dem. Boken är en säregen berättelse om krigsbarn som kommer ifrån och tas emot i samhällets översta skikt. Ferdinand och Karl-Alexander von Bismarck kom från furstehemmet i Tyskland. Georg Ramsay lämnade Finland och sin ensamstående mamma, änka efter en officer. Deras fostermamma i Sverige, Friherrinnan Anne-Marie Palmstierna, sparade alla brev hon fick. Breven om de tre pojkarna och deras familjer var många, då mödrarna i sin vånda, oro, längtan och tacksamhet brevväxlade med fostermamman och fortsatte hålla kontakt under många år efter krigsslutet. Också barnen skrev när de lämnat Maltesholm. Boken bygger på breven och andra dokument. Den är rikt illustrerad med fotografier och andra bilder. Två av barnen är nu över 80 år och i boken finns minnesbilder från nutiden med.

Breven ger en unik inblick i dessa krigsbarns liv, sett genom mödrarnas och forstermammans men också barnens egna brev. Boken fångar inte minst moderskapets våndor inför att under orostider skiljas under lång tid från sina barn, men också den tidens syn på barn. Barnens utsatthet och kvinnors försök att skydda ger en underström av empati som bryter igenom de barriärer som klasskillnad och fiendelandets skuld väcker. Också fiendens barn är barn.

Georgs mamma skriver 1942:

Jag var så glad att höra att han vid ankomsten skulle omhändertagas av Friherrinnans föräldrar och upphöra att vara ett litet kolli med adresslapp. Ghita Ramsey 8/2 1942

Ferdinands och Karl-Alexanders mamma skriver 1943:

Det kan ju hända att jag helt plötsligt kommer med dem el. helt enkelt skickar över dem o då är jag obeskrivligt tacksam för Din hjälp, som jag mer än någonsin behöver, tror jag. Ann-Mari von Bismarck 16/7 1943


Om föfattaren

Christina Ponton von Gerber och Elisabet Näsman

Författarna Christina Ponton von Gerber (leg. psykolog) och Elisabet Näsman (professor i sociologi) har skrivit en rad böcker från forskningsprojekt om barns villkor i Sverige och om hur barn själva hanterar arbetslöshet, pengar och fattigdom i sina familjer.