En osynlig företagshistoriaDirektörshustrun i svenskt näringsliv

Utgivning:
2012, inbunden, 315 sidor,
ISBN:
9789187199080
Beskrivning:

Idag diskuteras ofta kvinnliga företagsledare och kvinnors representation i företagsstyrelser. Men det finns också en annan grupp kvinnor som under lång tid har stått i skymundan. Denna bok behandlar ett antal direktörsfruar i svenskt näringsliv under 1900-talets första hälft. Livet som direktörshustru präglades ofta av makens verksamhet. Hon förväntades ta emot affärspartners i hemmet, agera värdinna och ge råd när maken behövde hennes stöd. Direktörshustrun levde i skuggan av företaget, men var samtidigt en viktig del av verksamheten på ett informellt plan. Hon var medveten om att företaget/banken ofta prioriterades framför hennes vardagsbekymmer. I boken studeras ett antal direktörsfruar med koppling till de kända företagsfamiljerna Wallenberg och Broström med flera. Genom att belysa kvinnornas möjlighet till inflytande i hem och näringsliv ges en alternativ bild av företagshistorien, så som den gestaltades utifrån hustruns horisont. Att studera direktörsfruar är relevant för att förstå kvinnors osynliggörande över tid i stora organisationer. Det kan också delvis förklara varför den manliga normen har dominerat näringslivet.


Om föfattaren

Therese Nordlund Edvinsson

Therese Nordlund Edvinsson är docent i ekonomisk historia och verksam som for skar assistent vid historiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde är business history. Doktorsavhandlingen Att leda storföretag: en studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström 1900 –1950 publicerades 2005. Hon har tidigare gett ut monografin Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890–1960.